17 juni 2019

Op bezoek bij Anne Helbig, voorzitter van het cluster Waterpas in de gemeente Groningen. In het mooie gebouw aan de Duinkerkenstraat vertelt Anne over aanpassingen in de wijk Grunobuurt in stad. Het mooie aan dit project is dat klimaatadaptatie is verweven met taken uit de waterketen. De Grunobuurt is nu voorbereid op de klimaatwijzigingen die voorspellen dat we steeds vaker te maken krijgen met extreme regenbuien.

Wateroverlast Grunobuurt opgelost

“In de Grunobuurt is recentelijk het riool vervangen”, start Anne zijn verhaal. “Nieuwe woningen kwamen in de plaats voor verouderde woningen. Dat gaf ons een mooie gelegenheid om ook het riool te vervangen. En natuurlijk legden we een gescheiden rioolstelsel aan. Het op deze manier opgevangen regenwater kunnen we niet afvoeren naar het nabijgelegen Hoornsediep omdat het peil daar te hoog is. Uiteindelijk kozen we ervoor om het af te voeren naar het Stadspark. Door opgevangen regenwater van de Grunobuurt naar het Stadspark af te voeren, creëerden we daar een buffer. Op deze manier lossen we wateroverlast door regen voor de bewoners op.

Win-win-oplossing

“Maar het Stadspark was daar niet op ingericht”, vervolgt Anne zijn verhaal. “Er moest nog wel wat gebeuren. Het hele waterstelsel in het Stadspark moesten we aanpakken. Zo hebben we gebaggerd, natuurvriendelijke oevers aangelegd en werden er nieuwe duikers aangelegd. Zodat er een robuust watersysteem kwam die het overtollige regenwater van de Grunobuurt op kan vangen. Een mooie waterberging dus. Door het plaatsen van een circulatiepomp laten we het water stromen wat de kwaliteit weer ten goede komt. Zo zuiveren we het water ook nog eens op een natuurvriendelijke manier. Een mooie win-win-oplossing. Het Stadspark draagt zo bij aan een klimaatbestendige stad!”

Samenwerking

Een project als dit kan alleen maar in samenwerking worden uitgevoerd. De gemeente is als rioolbeheerder verantwoordelijk voor de vervanging van het riool, maar beheert ook het park. Een deel van het water is in beheer van het waterschap en het waterschap is waterkwaliteitsbeheerder. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei gebruikers van het park die er iets van vinden en specifieke wensen hebben.

Stapstenen voor kinderen

Als nabrander vertelt Anne dat het hele plan is besproken met de buurtbewoners. “Een mooi idee was het aanbrengen van stapstenen om water te overbruggen. Zo kunnen kinderen op een natuurlijke manier spelen”, besluit Anne zijn verhaal.

Regiekaart

De kaart geeft oa. op basis van satellietbeelden weer waar de gevoelstemperatuur aanzienlijk koeler of warmer is dan gemiddeld in het buitengebied.
Uitsnede uit de hittestresskaart waaruit blijkt dat het Stadspark het belangrijkste groene en koele gebied is in de stad. Bron: klimaatstresstest Groningen 2018