25 mei 2021
Slagkracht vergroten

Waar gaan we naar toe in de waterketen?

Een gesprek met Herman Beerda, lid van onze stuurgroep en dagelijks bestuurslid van Waterschap Noorderzijlvest.

Stappen hangen aan doelen

Herman steekt resoluut van wal: “We zijn ooit de samenwerking begonnen om te kijken wat we samen konden doen. In de tijd hebben we vooral veel bespaard, dat is heel goed gebeurd. Nu zitten we in een fase dat iedereen bij de waterketen wel een globaal beeld heeft; de precisering blijft in mijn ogen wat hangen. In 2019 hebben we een verlenging ondertekend voor de samenwerking. Laten we vanuit die ondertekening de doelen centraal stellen en daar stappen aan hangen. Daarbij speelt voor een aantal gemeenten de herindeling ook nog een grote rol. Die vraagt op dit moment alle tijd en inzet.”

Elkaar veel meer helpen

Herman gaat verder: “Veel wat nu speelt is met name een personeelsprobleem. Rond de riolering zijn nieuwe mensen amper te krijgen. Daar maak ik me wel zorgen over. We moeten elkaar veel meer gaan helpen. Een paar grote organisaties zoals de gemeenten Groningen en Assen en ook de waterschappen en de waterbedrijven zitten wat ruimer in hun jas. Kleinere organisaties ervaren juist die krapte. Gelukkig maakt Wessel Rothstegge, onze waterregisseur, een notitie met concrete stappen. Het is nu het moment om die slagkracht te vergroten, daar moeten we meer mee gaan doen.”

Richt een opleidingsclub op

“Een nieuw aandachtspunt is klimaatadaptatie. Dat leidt tot regulering. Combineer dat met kennis en richt een opleidingsclubje op, eventueel in samenwerking met het onderwijs. We kunnen dan stages aanbieden, kennis uitwisselen en masterclasses aanbieden. Ik pleit ervoor om dat in kleine stapjes uit te voeren om zo kennis te vergroten. Zodat we kunnen inspelen op ontwikkelingen en nieuwe zaken. We moeten veel beter dan dat we nu doen gebruik maken van elkaars gegevens, kennis en kunde. Als nuchtere noorderling zeg ik: begin waar je goed in bent en zorg dat je basis op orde is. Werk van daaruit in stappen verder naar je gestelde doelen”, besluit Herman zijn visie op de toekomst.