25 november 2018

André Hammenga is onze nieuwe projectleider voor de Regionale Waterketenkaart. Na zijn wethouderschap bij de gemeente Veendam is hij weer terug bij waterschap Hunze en Aa’s. Naast Meten en Monitoren zet André zich ook in voor de Regionale Waterketenkaart.

Makkelijk om nieuwe informatie te plaatsen

Dit project koppelt alle waterinformatie in één Waterketenkaart voor ons gebied. Bestaande kaarten zijn helaas niet meer bij de tijd. Deze nieuwe kaart voldoet aan landelijke standaarden en gegevenswoordenboeken, zodat we allemaal dezelfde taal spreken. We doen dit met een open serviceportaal met GEO-informatie voor alle deelnemers en gebruikers. Daardoor is het makkelijk om nieuwe informatie te plaatsen. Gegevens Knooppunt Groningen begeleidt hierin.

Voor dagelijks beheer en bij calamiteiten

Het GKG heeft als doel om alle beschikbare informatie te bundelen op één kaart. Denk daarbij aan waterinformatie van gemeenten en waterschappen. Daarnaast stelt het GKG informatie uit andere bronnen beschikbaar. Bijvoorbeeld provinciale informatie over energie of archeologie. Met verschillende bedrijven en belangengroepen, zoals bijvoorbeeld de RUG, de veiligheidsregio, het kadaster en Groningen Seaports, maar ook met inwoners bekijkt GKG welke vragen vanuit de kaart beantwoord moeten worden. De kaart wordt zo opgezet dat je ook de informatie erachter kan raadplegen. Voor het snel en juist beantwoorden van vragen, inclusief klimaatverandering en energietransitie, maar vooral ook bij calamiteiten, is het snel inzien van informatie uit verschillende bronnen cruciaal.

Een praktijk voorbeeld

Een praktisch voorbeeld van snel inzicht deed zich deze zomer voor bij een rioolgemaal bij Eelde. Door Meten en Monitoren te raadplegen, bleek dat het gemaal bij droog weer 24-uur per dag in bedrijf was. Dat kostte onnodig veel energie. Ook werd zo schoon water naar de rioolwaterzuivering gepompt. De Regionale Waterkaart liet vervolgens zien dat er een overstort was die op een sloot uitkwam. Die sloot stond rechtstreeks in verbinding met het Noord-Willemskanaal. Uit gegevens van het waterschap bleek dat het peil in het kanaal hoger was om water op te slaan voor de droogte. Het kanaalwater liep via de sloot en de overstort terug in het riool, waardoor het rioolgemaal bleef werken. Door het plaatsen van een terugslagklep is het probleem eenvoudig opgelost.