17 juni 2019

Het huidige waterakkoord zit in het laatste jaar. Om onze inwoners blijvend van dienst te zijn gaan we het waterakkoord voortzetten. Met een nieuw waterakkoord zijn we zo weer op de toekomst voorbereid. Zo is de invloed van klimaatwijzigingen ook merkbaar in onze samenwerking.

We blijven onze inwoners centraal stellen door wateroverlast bij hevige regenval te beperken en rioolkosten minder hard te laten stijgen. Ook gaan we de energietransitie en de implementatie van de Omgevingswet ondersteunen.

Voortzetting samenwerking

Onze bestuurders hebben vorig jaar richting gegeven en voorkeuren uitgesproken voor een nieuw waterakkoord. De samenwerkingsprojecten willen ze voortzetten en er zijn nieuwe opgaven bijgekomen. We houden zo de voordelen van werken in een netwerkorganisatie.

Nieuw waterakkoord

Hoe staat het nu met dit nieuwe waterakkoord? De regiegroep en de clustercoördinatorenzijn hier druk mee bezig. Op 15 maart 2019 is het concept waterakkoord met de bestuurders in een interactieve sessie besproken. Belangrijkst uitkomsten waren:
• Doorgaan met de samenwerking.
• Complimenten voor het plan, we hebben de juiste toon en vorm gevonden voor de ondersteuning van nieuwe thema’s: klimaatadaptatie, energietransitie en de Omgevingswet.
• De relatie met de bestuurders wordt intensiever, tweemaal per jaar een bijeenkomst én een bestuurlijke stuurgroep in plaats van een ambtelijke.
• De ambtelijke organisatie gaan we nog verder uitwerken.
Begin april zijn de stukken voor interne besluitvorming verstuurd en we verwachten reacties voor 1 juni.

Een feestelijke ondertekening is gepland op de bestuurlijke bijeenkomst, 31 oktober in Schipborg.
Van 12.00 tot 16.30 uur in restaurant De liefde van de Drentsche Aa.

omdenken