01 december 2018

Op de bestuurlijke bijeenkomst van 1 november hebben bestuurders met elkaar gesproken over de toekomst van de Waterketen. Met deze resultaten en conclusies én de uitslag van de sonderingsronde werkt de regiegroep een plan uit. In het voorjaar van 2019 geven ze bestuurders de gelegenheid op dit plan te reageren. In deze nieuwsbrief een kort verslag.

Resultaten bestuurlijke bijeenkomst

Door het beantwoorden van vragen met Kahoot, gaven bestuurders een mooi beeld over de toekomst van de Waterketen.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

• De meerderheid is voor een bestuurlijke regiegroep, belangrijkste argument is meer bestuurlijke invloed.
• Meer bestuurlijke bijeenkomsten, als dat een doel dient.
• Twee derde wil dat de provincie onderdeel gaat uitmaken van de Waterketen.
• De meerderheid is tégen het instellen van een bewonerspanel, het onderwerp leent zich er niet voor.
• Daarom blijven we ons in de communicatie richten op bestuurders en waterprofessionals.
• De overgrote meerderheid vindt dat we duurzaamheid als doel toe moeten voegen aan de Waterketen.
• Eveneens kiest de meerderheid ervoor om klimaatadaptatie toe te voegen aan de Waterketen.
• Unaniem zijn de bestuurders over het feit dat we ruimtelijke ordening verbinden met de Waterketen.
• Bestuurders vinden het minder belangrijk om meer geld vrij te maken voor kennisverbetering, de opleidingsbudgetten dekken dit voldoende af.
• Bestuurders kiezen voor een all-in concept en minder voor een cafetariamodel. Bestuurders vinden wel dat er een keuze moet zijn voor iets extra’s of wellicht iets minder voor de eigen organisatie.
• Werken met een vaste begroting levert hetzelfde aantal tegenstanders als voorstanders op.

Algemene conclusies

Het nieuwe waterakkoord moet meer bestuurlijke regie krijgen maar moet niet leiden tot een zware constructie zoals een gemeenschappelijke regeling.
Onderwerpen voor het nieuwe akkoord zijn: duurzaamheid, klimaatadaptatie en verbinding met ruimtelijke ordening.

Conclusie sonderingsronde

Vlak voor de zomervakantie stuurden wij onze bestuurders een vragenlijst over de toekomst van onze Waterketen. De response was 100%! Samenwerken zit in ons bloed, vrijwel alle bestuurders zien hier de voordelen van en de overgrote meerderheid wil een nieuw waterakkoord. Bestuurders gaven wel aan dat bestuurlijke betrokkenheid groter moet. Belangrijke nieuwe onderwerpen zijn: klimaatadaptatie, de Omgevingswet, verbinding met ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

In het kort de uitslag van deze vragenlijst:

• Kosten en kwaliteit zijn goed gegaan, kwetsbaarheid is achtergebleven.
• Samenwerken in de regio is belangrijk en een nieuw waterakkoord, in welke vorm dan ook, is nodig.
• Bestaande projecten moeten we afmaken én nieuwe onderwerpen toevoegen: klimaatadaptie, de Omgevingswet en duurzaamheid.
• Er moet meer bestuurlijke invloed komen.
• Herindeling en nieuwe onderwerpen vragen om een andere structuur en bemensing.