07 april 2016

Twintig basisscholen in Het Westerkwartier zijn dit voorjaar bezig geweest met een groot waterproject Ons water in jouw klas. Het project is geïnitieerd door het watermanagement van de provincies Groningen en Drenthe. Hierin werken samen: De provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen. Het project is ontwikkeld door IVN.

Staatsbosbeheer, Cultuurclick Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en Mien Westerkwartier hebben voor de scholen ook activiteiten gemaakt. NDCE zorgde voor de logistiek naar de scholen. Daardoor werden de scholen ontzorgd. Door de samenwerking is er een prachtig project tot stand gebracht, waarvan vooral de kinderen op de scholen erg hebben genoten. Het blijkt maar weer dat er door goede samenwerking veel kan gebeuren.

Herman Woltjer, NDCE Natuur duurzaamheidseducatie Westerkwartier