Artikelindex

Op de toekomst voorbereid

Klimaatwijzigingen zorgen steeds vaker voor hevige regenval in de zomerperiode. Loppersum was op 12 juni aan de beurt. Met als gevolg dat de riolen het water niet af konden voeren, waardoor het water over de straten stroomde. Geen enkel rioolstelsel in Nederland is hier trouwens op berekend. In het ene dorp valt veel regen en in een naast gelegen dorp geen spat. De natuur is ondoorgrondelijk. Dat betekent dat wij ons moeten voorbereiden op dit soort calamiteiten. Daarvoor hebben we inzicht nodig in onze middelen, ook wel assets genoemd. En goed zorgen voor deze middelen. Maar we moeten ook Meten & Monitoren of we het systeem wel optimaal gebruiken. In het geval van Loppersum, kijken of er te veel overstorten waren. En wat we gaan doen om dat in de toekomst te verminderen of op te vangen.

Eén serviceorganisatie
We richten daarvoor een serviceorganisatie op die voor alle partijen het Gegevensbeheer en Meten & Monitoren uitvoert én onafhankelijke adviezen verstrekt. Deze serviceorganisatie voeren we gefaseerd in.

Bestuursvoorstellen
In de waterteams, het management en bestuurders zijn de businesscases Meten & Monitoren en Gegevensbeheer besproken. De vragen die steeds terug kwamen zijn: “Wat levert het straks allemaal op? We steken er met elkaar veel geld in, maar wanneer is dat terugverdiend?” Dat is best lastig te beantwoorden. Vergelijk het met een bodycheck. Als je bijvoorbeeld bloeddruk, hartritme en longinhoud gaat meten weet je meer over de toestand van je conditie. Maar word je daar ook beter van en wat levert dat dan op? Zo is het ook met Gegevensbeheer en Meten & Monitoren. We willen wel gaan meten want dan weet je hoe de waterketen in de praktijk functioneert. En pas dan weet je wat je wat een zinvolle aanpassing is in het systeem zodat het nog beter gaat functioneren. Kortom, je kunt je watersysteem op deze manier in topconditie krijgen. Hoe ver zijn we? We werken nu aan een bestuursvoorstel die in het najaar bij de verschillende besturen op tafel ligt. Daarna doen we een uitvraag aan alle 31 organisaties welke organisatie Gegevensbeheer en Meten & Monitoren gaat faciliteren. Kortom, we gaan gestaag door en we komen er wel.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt