Artikelindex

Inleiding

Nog net voor de schoolvakantie de derde nieuwsbrief van dit jaar. Ik kreeg er energie van, omdat er veel goed gaat en mensen met enthousiasme werken aan interessante projecten. Ik hoop dat ik met deze nieuwsbrief iets van het enthousiasme aan jullie overbreng.

Onderwerpen die langskomen zijn:
• Project Uniform rioolexploitatiemodel van start
• Nieuwe website gelanceerd
• Gestage lijn gezamenlijke organisatie Meten en Monitoren en Gegevensbeheer
• Kennisnetwerk Jellow

Hartelijke groet en een fijne zomer gewenst,

Peter Groen

Profielfoto Peter


Project Uniform rioolexploitatiemodel van start

Na enthousiaste reacties op het plan van aanpak, is het project om bij alle gemeenten een uniform exploitatiemodel in te voeren van start gegaan. Dit exploitatiemodel vormt de basis voor meer diepgang op het gebied van financiën, vergelijking van gemeenten onderling, leren van elkaar en uiteindelijk verbeteringen doorvoeren. Tevens wordt sturen en bijsturen gebaseerd op vergelijkbare en actuele cijfers, eenvoudiger en transparanter.

Met bijna alle clusters zijn al afspraken gemaakt over de planning en de inhoud. Het is prettig samenwerken met de leden van de verschillende waterteams. Bij een aantal clusters integreert men de invoering van het exploitatiemodel bij lopende projecten. Bij andere clusters is het een project op zichzelf. Het is een uitdagend proces waarin we voor iedere gemeente en cluster maatwerk leveren, binnen de afgesproken kaders. Jeroen Niezen en ik pakken dit project samen op en we bundelen onze krachten om tot een mooi eindresultaat te komen voor ieder cluster en daarmee voor de hele regio Groningen & Noord Drenthe!

Projectleider KDiane Krijt Schepers


Onze nieuwe website

Wij nodigen u uit om eens rond te lezen op onze nieuwe website Waterketen

Wat speelt er in de regio? Wie zijn waar bij betrokken? Wat zijn aansprekende voorbeelden? Wat is eigenlijk de waterketen? Op al deze vragen geeft onze nieuwe website antwoord. Op een korte en informatieve wijze leest u alles wat zich afspeelt in onze regio.

Tabbladen
Projecten, Best practices, Waterketen, Organisatie en Clustersamenwerking. Onder elk tabblad vindt u specifieke informatie over dat onderwerp. Het tabblad Clustersamenwerking gaan we nog verder uitwerken. Bij nieuws vindt u actuele ontwikkelingen en in de agenda volgt u de vergaderingen en bijeenkomsten.

Look and feel
De uitstraling van de website volgt de huisstijl van www.onswater.nl. Ons water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven. Ons logo is gebaseerd op ons water en we kunnen gebruik maken van de toolbox. Een win-winsituatie voor ons én voor de landelijke site. Op deze manier konden wij vrij goedkoop een professioneel ogende website maken. Voor de landelijke site is het mooi dat het merk op deze manier regionaal meer lading krijgt.

Social media
Na de zomervakantie gaan we ons twitteraccount actief inzetten. Elke keer als we nieuws op de site plaatsen maken we dat wereldkundig met een twitterbericht. Volg ons dan ook op Twitter Waterketen GD.

Inschrijven nieuwsbrief
Van tijd tot tijd brengen wij een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf u dan in op de homepage. In het archief plaatsen wij nieuwsbrieven die zijn verzonden. Op moment van dit schrijven is er één nieuwsbrief geplaatst. Volgende exemplaren plaatsen wij hier ook en zijn hier terug te lezen.

Suggesties?
Wilt u reageren op de website of heeft u suggesties? Neemt u dan contact op met Mieke Riezebos, de communicatieadviseur van de Waterketen, m.riezebos@hunzeenaas.nl.
We zijn benieuwd naar uw ervaringen van de website.

Profielfoto Mieke


Op de toekomst voorbereid

Klimaatwijzigingen zorgen steeds vaker voor hevige regenval in de zomerperiode. Loppersum was op 12 juni aan de beurt. Met als gevolg dat de riolen het water niet af konden voeren, waardoor het water over de straten stroomde. Geen enkel rioolstelsel in Nederland is hier trouwens op berekend. In het ene dorp valt veel regen en in een naast gelegen dorp geen spat. De natuur is ondoorgrondelijk. Dat betekent dat wij ons moeten voorbereiden op dit soort calamiteiten. Daarvoor hebben we inzicht nodig in onze middelen, ook wel assets genoemd. En goed zorgen voor deze middelen. Maar we moeten ook Meten & Monitoren of we het systeem wel optimaal gebruiken. In het geval van Loppersum, kijken of er te veel overstorten waren. En wat we gaan doen om dat in de toekomst te verminderen of op te vangen.

Eén serviceorganisatie
We richten daarvoor een serviceorganisatie op die voor alle partijen het Gegevensbeheer en Meten & Monitoren uitvoert én onafhankelijke adviezen verstrekt. Deze serviceorganisatie voeren we gefaseerd in.

Bestuursvoorstellen
In de waterteams, het management en bestuurders zijn de businesscases Meten & Monitoren en Gegevensbeheer besproken. De vragen die steeds terug kwamen zijn: “Wat levert het straks allemaal op? We steken er met elkaar veel geld in, maar wanneer is dat terugverdiend?” Dat is best lastig te beantwoorden. Vergelijk het met een bodycheck. Als je bijvoorbeeld bloeddruk, hartritme en longinhoud gaat meten weet je meer over de toestand van je conditie. Maar word je daar ook beter van en wat levert dat dan op? Zo is het ook met Gegevensbeheer en Meten & Monitoren. We willen wel gaan meten want dan weet je hoe de waterketen in de praktijk functioneert. En pas dan weet je wat je wat een zinvolle aanpassing is in het systeem zodat het nog beter gaat functioneren. Kortom, je kunt je watersysteem op deze manier in topconditie krijgen. Hoe ver zijn we? We werken nu aan een bestuursvoorstel die in het najaar bij de verschillende besturen op tafel ligt. Daarna doen we een uitvraag aan alle 31 organisaties welke organisatie Gegevensbeheer en Meten & Monitoren gaat faciliteren. Kortom, we gaan gestaag door en we komen er wel.


Kennisnetwerk Jellow

En dan tot slot iets nieuws: het kennisnetwerk Jellow.
Dat is een soort smoelenboek 2.0. Met Jellow willen we een digitaal kennisnetwerk opbouwen van alle waterprofessionals uit onze Waterketen. Met dit netwerk verwachten we een digitale brug te slaan tussen de mensen in de waterketen. Het is bedoeld om je collega bij één van de andere partners te leren kennen: waar zit hij of zij? En om kennis uit te wisselen. Het is een netwerk van onszelf en we gebruiken de website van Jellow hiervoor. Dit systeem van Jellow is gebouwd om zzp-ers met opdrachtgevers in verbinding te brengen. Daar gebruiken wij het uiteraard niet voor maar wel om binnen een gesloten netwerk met elkaar in contact te komen.

Hoe gaat dat in zijn werk?
• Stap 1: je ontvangt van het regiegroeplid in je cluster of organisatie een uitnodiging om je in te schrijven in het Jellow netwerk: je maakt een profiel aan.
• Stap 2: je krijgt een algemeen emailaccount van Jellow waarmee je zelf kunt gaan zoeken in het netwerk van waterprofessionals die zich ook bij stap 1 hebben ingeschreven.
• Stap 3: je legt zelf contact met een waterprofessional. Hij of zij heeft bijvoorbeeld kennis of ervaring van iets waar jij meer van wilt weten.
• Stap 4: je maakt zelf afspraken met de waterprofessional over zijn over haar inzet. Dit kan een eenmalig contact zijn om kennis uit te wisselen, maar kan ook verder gaan doordat de waterprofessional jou gaat helpen met een klus.

Kortom: jij staat zelf centraal in het Jellow netwerk. Wanneer je iets nodig hebt ga je zelf op zoek binnen het netwerk om te kijken over er iemand is die jou kan helpen. Zorg er wel voor dat je je profiel zo uitgebreid en specifiek mogelijk invult. Zodat men weet wat je expertise is en voor benaderd kan worden.

Wanneer van start?
We starten gelijk na de zomervakantie met stap 1. Even afwachten op de uitnodiging per mail dus.

jellow

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt