08 juni 2016

Voor de waterketen hebben we een nieuwe website laten maken. We wilden het wat frisser en moderner. Daarnaast laten we het meelopen in de landelijke uitstraling van ons water. Daar hebben we ons logo ook op gebaseerd.  Wat extra mooi is, is dat de website ook op een smartphone en tablet goed te lezen is. 

De website is bedoeld voor de betrokken ambtenaren, werknemers, directies en bestuurders. Onze inwoners informeren we via www.onswater.nl. De website houd je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de waterketen.

ons water screenmockups