30 mei 2020
20200623_1_5ef1ddf978970_m.jpeg

Nieuwe Waterregisseur Wessel Rothstegge

Met veel plezier introduceren we u onze nieuwe Waterregisseur voor de noordelijke waterketen. Wessel Rothstegge gaat vanaf 1 april deze kar trekken. Rothstegge komt van de gemeente Groningen, zijn laatste klus was projectleider van het Groninger Forum. In zijn nieuwe functie als Waterregisseur is hij het gezicht van de regionale samenwerking. We zijn blij met Rothstegge en hebben met hem veel vertrouwen in het vervolg van de waterketen.

Reactie Rothstegge
“Ik ben verheugd met mijn nieuwe rol als waterregisseur. Dat alle partijen het Waterakkoord hebben ondertekend, geeft aan dat men vertrouwen in de waterketen heeft. Samenwerking is een sleutelwoord binnen de waterketen; afgelopen jaren was samenwerking ook een sleutelbegrip om het Forum Groningen te realiseren. Ik zal deze ervaring meenemen en gebruiken om de nieuwe fase waarin de waterketen komt mede vorm te geven.
Voordat ik bij de gemeente Groningen werkzaam was, werkte ik voor diverse noordelijke gemeenten in Groningen, Drenthe en Friesland. Hierdoor voel ik mij veel meer een noorderling dan een Groninger. Zodra de coronamaatregelen eindigen, ga ik zo snel mogelijk alle gemeenten en andere betrokken organisaties bezoeken.”

Nieuwe thema’s
Door de ondertekening van een verlengd Waterakkoord gaan we een volgende fase in. Daarbij zijn nieuwe thema’s zoals de Omgevingswet, klimaatadaptatie en regionale energietransitie op het gebied van water belangrijke zaken voor de nieuwe waterregisseur. U moet daarbij denken aan het opwekken van elektriciteit op een rioolzuivering waarmee we bijvoorbeeld een zwembad kunnen verwarmen, maar ook het betrekken van onderwijs behoort tot zijn taken. Daarnaast gaat Rothstegge werken aan het versterken van de bestuurlijke samenwerking en het uitvoeren van bestaande maatregelen. Hij gaat zorg dragen voor een goed verloop binnen de netwerkorganisatie om de gewenste resultaten te bereiken.

De noordelijke waterketen
In Groningen en Noord-Drenthe werken alle Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en de waterbedrijven Waterbedrijf Groningen en WMD samen in de waterketen Groningen en Noord-Drenthe. Deze samenwerking is ontstaan vanuit het landelijk Bestuursakkoord Water en heeft tot doel om op een effectieve en efficiënte wijze samen te werken aan de opgaven die het waterbeheer met zich meebrengt.