15 maart 2021
20210315_1_604f2b9aed61c.jpeg

Hoe kijken bestuurders aan tegen het betrekken van inwoners bij vergroeningsactiviteiten? Een gesprek hierover met Henk Kosters, voorzitter van de Stuurgroep binnen onze waterketen.

Op de vraag hoe we inwoners kunnen betrekken bij klimaatmaatregelen, heeft Kosters een duidelijke mening. “Allereerst denk ik dat het een bewustwordingsproces is. Het is een belangrijk onderwerp en staat niet op zichzelf. Het sluit namelijk mooi aan op andere gemeentelijke initiatieven. Neem het daarom mee in gesprekken met die andere initiatieven. Dat maakt het een stuk makkelijker. Als je bijvoorbeeld met inwoners praat over wadi’s, bespreek dan ook dat ze tegels uit de oprit of tuin kunnen halen. En als je als gemeente de riolering afkoppelt dan kan de inwoner een regenton plaatsen.”

“Ook bij het maken van groenplannen voor wijken, neem je de inwoners mee. Daar kun je kijken hoe je duurzaamheid meeneemt en hoe je dat dan gaat doen. Ga in overleg en geef kaders mee. Het makkelijkst is dat bij nieuwe wijken. Ga samen met bewoners invulling geven aan het verduurzamen van energie, de openbare ruimte en het sociale aspect. Het is natuurlijk altijd een en/en verhaal. En vergeet de jeugd niet! Het maken van natuurlijke speelplaatsen bij scholen is ook een mooi voorbeeld.”

“Ook het tonen van goede voorbeelden is een manier om inwoners enthousiast te maken. Draag goede en uitvoerbare alternatieven aan. Het is natuurlijk wel mooi als je iemand binnen de organisatie hebt die eraan trekt. Dat is vaak lastig omdat iedereen het in de regel hartstikke druk heeft. Om dit te borgen in het ambtelijke apparaat is dit wel een aandachtspunt”, besluit Kosters zijn pleidooi.

De gemeente Noordenveld, waar Henk Kosters wethouder is, is sinds vorig jaar aangehaakt bij operatie Steenbreek.