08 oktober 2019

“Met elkaar afspreken: zo doen we het! Investeren in zaken die voor de langere termijn wat opleveren, in plaats van ad hoc achter alles aanlopen.” Aan het woord is Robert van der Galiën, beheerder riolering in de gemeente Noordenveld. Met die woorden wil Robert duidelijk maken dat hij een groot voorstander is van het standaardiseren van de meetgegevens en communicatie met installaties voor het project Meten en Monitoren. Zodat rioleringsgegevens zoveel mogelijk op dezelfde manier, per gemeente, in de centrale database bij Hunze en Aa’s komen.

Voorbereid op de toekomst
“Gemeenten hebben niet alles op dezelfde manier vastgelegd”, vervolgt Robert zijn verhaal. “Het doel in de samenwerking is dat we meetwaardes op dezelfde manier vastleggen. Wat mij betreft is de stip op de horizon om dezelfde communicatieprotocollen toe te passen, eenduidig ontsluiten en aansluiten op de installaties. Dus alles in dezelfde eenheden, benamingen en taal. En geen verschil meer in meters ten opzichte van NAP of meters ten opzichte van de putbodem, of kuubs per uur en liters per seconde. Maar kiezen voor één standaard. Zo kun je het hele systeem goed bekijken en vergelijken. Voorheen bekeek je veel meer op objectniveau, door nu het hele systeem te bekijken weet je veel beter waar het handig is om te investeren en problemen op te lossen. Belangrijk is uiteindelijk de effectiviteit van het totale systeem. Een object is bijvoorbeeld een rioolgemaal. Alleen de gemeente Noordenveld heeft er al 619 stuks. Als iedereen alles op dezelfde manier aanlevert zijn we veel beter te vergelijken en kunnen we van elkaar leren. Ook is er minder werk aan de achterkant om gegevens te kunnen vergelijken. We werken op deze manier aan de gemalen van de toekomst!”

rioolgemaal

Rioolgemaal

Voordelen op een rijtje
Robert somt nog even alle voordelen op van het standaard aanleveren van rioolgegevens aan Hunze en Aa’s:
• De installaties binnen de Waterketen spreken dezelfde taal;
• We zijn onderling makkelijk te vergelijken;
• We kunnen makkelijk op elkaar aansluiten;
• Aan de achterkant van het systeem hoeven we geen bruggetjes te bouwen om data te vergelijken;
• Direct en actueel overzicht aan de voorkant;
• We zijn zo minder afhankelijk van de markt;
• We creëren duidelijkheid voor de markt omdat we met onze eigen voorwaarden komen;
• We krijgen zo ook inzicht waar we bij samenloop berging beter kunnen benutten en dus minder tegelijk hoeven af te pompen;
• En natuurlijk lagere kosten, efficiënter werken en uiteindelijk een betere prestatie van het totale systeem.

“Laten we zo snel mogelijk met elkaar afspreken hoe we de gegevens op dezelfde manier aanleveren”, besluit Robert zijn verhaal.