07 maart 2017

In december 2016 is vanuit de regio aan alle gemeenten een standaard collegevoorstel aangeboden voor het meedoen aan het project. Technisch beleidsmedewerkers zorgden ervoor dat de voorstellen op de collegetafels belandden. We gaan nu op zoek naar een faciliterende organisatie die het project voor de hele regio gaat oppakken. Eind april zijn we dan zo ver dat de financiën en het draagvlak aanwezig zijn om het project ook echt te starten.

Als eerste maken we een bestek voor het bouwen van een regionale hoofdpost, de volgende stap is de aanbesteding. Kortom, stap voor stap werken we toe naar een mooi eindplaatje.