15 mei 2018

Een gesprek met André Hammenga over Meten en Monitoren, vanuit het gezichtspunt van de gemeente. “Het heeft lang geduurd voordat dit project in de startblokken zat, je moet goed weten wat je wilt en vervolgens moet je goed bepalen wie het dan wil oppakken”, begint Hammenga zijn kijk op Meten en Monitoren.

“Hunze en Aa’s heeft de stoute schoenen aangetrokken, een goede partij met de juiste kennis en de wil om het succesvol te maken. Een belangrijke stap, ook bestuurlijk. Het wordt tijd dat we op dit punt concreet kunnen laten zien dat samenwerking loont!”

Belangrijk voor klimaatverandering

Hammenga legt uit dat het belangrijk is om goed inzicht te krijgen in de werking van het riool. “Inzicht in data zorgt ervoor dat je weet wat er mis kan zijn. Draait een pomp veel overuren, dan weet je bij Meten en Monitoren waarom. Je maakt dan een andere analyse, gebaseerd op cijfers en niet meer op aannames. Op die manier kun je het systeem optimaliseren en zorg je voor een veilig leefklimaat voor de inwoners. Je krijgt inzicht in de bedrijfszekerheid, onnodige riooloverstorten, onnodige wateroverlast maar ook het teruglopen van oppervlaktewater in het systeem. Met Meten en Monitoren maak je dat inzichtelijk en kun je je maatregelen treffen. Door de klimaatverandering krijgen we nu al te maken met meer extreme regenbuien. De relatie tussen regenbuien en de werking van het rioolstelsel, het transport naar de zuivering en het resultaat van de zuivering haal je uit de gezamenlijke data. Theorie en praktijk komen samen in meer kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid. Tevens is dit van wezenlijk belang voor het nemen van maatregelen voor de gevolgen van de klimaatverandering.”

Een stukje werkverbetering

“Gemeente en waterschap zitten ieder op een eigen eilandje met verschillende functies”, vervolgt Hammenga zijn verhaal. “In de dagelijkse uitvoering kun je veel voor elkaar betekenen en van elkaar leren. Met Meten en Monitoren wissel je onderling informatie uit en door het geven van advies optimaliseer je je eigen werk. Ambtenaren blijven trouwens gewoon hun werk doen. Maar waar ze niet aan toekomen kunnen ze nu laten onderzoeken. Net als inhuur van derden, waar je niet aan toe komt of onvoldoende kennis van hebt besteedt je uit aan een specialist. Die komt met aanbevelingen die jij dan vervolgens kunt oplossen. Voor data analyse is specialistische kennis nodig. Lang niet iedere gemeenteambtenaar heeft dat. Leveranciers van de systemen doen soms een deel van de analyse voor gemeenten. Dat is echter minder uitgebreid en omvat niet de gehele keten”, besluit Hammenga zijn verhaal.

André Hammenga, ex wethouder in Veendam en lid van de bestuurlijke klankbordgroep Waterketen