08 oktober 2019

Binnen de waterketen willen we de k van kennis op peil houden. Daarbij is het belangrijk dat de waterprofessionals die kennis in het dagelijkse werk kunnen toepassen. Speciaal voor hun organiseren we daarom twee masterclasses:

1. Financiën en
2. Wet- en regelgeving

Een groot aantal professionals heeft zich inmiddels opgegeven voor deze interessante masterclasses. Zelfs zoveel dat we voor beide classes een extra ronde houden.

Deze classes vloeien voort uit het regionale RIONED-project Kennis in beweging dat we in 2018 hebben gehouden. Het cluster Westerkwartier gaat dit project dit jaar nog uitvoeren.

Mooi dat er zoveel belangstelling is om actuele kennis bij te spijkeren. We hebben dan ook prima docenten gevonden die deze classes gaan geven. Simon Handgraaf en Christine Jongma voor de Wet-en regelgeving van bureau Colibri en Diane Schepers voor Financiën van waterbureau Schepers.

In een volgende nieuwsbrief kijken we met de deelnemers terug op de masterclasses. En wanneer dit concept bevalt gaan we meer classes organiseren.

Peter Groen