12 december 2019

Woensdag 30 oktober heb ik de masterclass financiën gevolgd, die werd gegeven door de bij ons allemaal bekende Diane Schepers. Leuk om van een bekende collega les te krijgen en ook lekker dichtbij, dus geen lange reistijd! Als gevolg van een zeldzaam voorkomende file op de A28 begonnen we wel ietsje later dan gepland.

Goede gesprekspartner

Ik had me samen met nog twee collega’s opgegeven voor deze masterclass, om vooral een betere gesprekspartner te worden voor de collega’s van financiën. Deze masterclass is juist bedoeld voor techneuten die meer willen weten over de bekostiging van gemeentelijke watertaken. Het is geen essentieel onderdeel van het dagelijkse, vaak technisch inhoudelijke werk maar het is natuurlijk wel handig te weten welke keuzes hierin te maken zijn!

Boekwaarde, activa en kapitaallasten

Het werd een programma van ongeveer drie uur. Diane startte de dag met de opbouw en wettelijke kaders van de rioolheffing. Vervolgens kregen we uitleg over allerlei financiële termen zoals boekwaarde, activa en kapitaallasten. Daarbij werd de vergelijking van een huis met hypotheek vaak gemaakt, om het tastbaar te maken met de verschillende wijzen van afschrijvingen. Tenslotte ging Diane in op het verschil tussen een voorziening en een reserve en kregen we wat testvraagjes hierover.

Informatief en nuttig

Allemaal zeer informatief en nuttig. Wat mij vooral is bijgebleven, is dat het essentieel is dat de financiële en technische mensen goed met elkaar in gesprek gaan. Zij moeten de vraag beantwoorden wat het vervangingsprogramma is, in welk tempo die wordt uitgevoerd en welke bekostiging hier nu precies voor nodig is. Vaak staan de technische vervangingsprogramma’s en de financiële dekking ervan nog te veel uit elkaar. Door deze cursus is het in ieder geval voor de techneuten makkelijker het gesprek met de financiële mensen aan te gaan.

Eric Lanooy
Beleidsadviseur gemeente Assen