12 december 2019

Hunze en Aa’s heeft samen met medewerkers van GKG een Mapathon georganiseerd. Een Mapathon is een georganiseerde bijeenkomst om gegevens toe te voegen aan een OpenStreetMap. In dit geval onze Waterketenkaart. Een goede geografische kaart met achterliggende informatie is erg belangrijk voor het oplossen van vragen bij calamiteiten en ongewenste situaties.

Communitydag

Tijdens een drukbezochte Community dag in de Biotoop te Haren hebben zo’n 25 medewerkers van gemeenten en waterschappen geholpen bij het beantwoorden van specifieke vragen. Voor het beantwoorden van die vragen is het gebruik van een geografische kaart met achtergrondinformatie nodig. Belangrijk om te weten is dan: wie heeft die informatie, wie is de bronhouder en is de informatie wel beschikbaar. In groepjes beantwoordden ze vragen zoals:

  • Door de droogte en bodembeweging dreigen persleidingen te knappen, kunnen we de risico’s in kaart brengen?
  • Er is een vreemde stof in het riool geloosd, wat zijn de risico’s, waar stroomt het naar toe en welke maatregelen moet ik nemen?
  • Kunnen we vanuit vergunningverlening en handhaving vinden wat en hoeveel op het riool wordt geloosd?
  • Hebben we alle IBA’s wel in beeld en waar lozen deze op?
  • Op de zuivering merken we dat er bij droog weer wel erg veel rioolwater uit een bepaald gebied komt. Kun je dit aantonen en waar dit vandaan komt?

Je leert van elkaar

Per tafel was een laptop beschikbaar met kaarten waarop informatie was te vinden voor het beantwoorden van de vraag. Het werd al snel duidelijk dat niet alle informatie beschikbaar was of dat details ontbraken. In een pitch per groep werden de bevindingen vervolgens samengevat. De Mapathon leverde een schat aan informatie en vragen op waarmee we voor de Waterketenkaart aan de slag kunnen. Ook kregen we zo inzicht in het ontbreken van informatie van andere organisaties, zoals vergunningsafspraken over lozingen op het riool die vastgelegd zijn bij de Omgevingsdienst. De deelnemers waren bijzonder positief over de Mapathon. Niet alleen leuk om te doen, maar ook hoe je met verschillende brillen vanuit organisaties en disciplines naar de informatie kijkt. Je leert van elkaar.