07 maart 2018

Harrie Koning is sinds eind 2017 voorzitter van de regiegroep. Wij stellen hem graag aan u voor. Koning heeft een enigszins opmerkelijke CV.

Tot 2009 was hij hoofd Maatschappelijke Zaken, daarna maakte hij de opmerkelijke switch naar hoofd Openbare Werken: “Daardoor kon ik met een andere bril naar de omgeving kijken.” Drie jaar geleden is hij gemeentesecretaris van Zuidhorn geworden.

Voor wie doen we het

“Belangrijk in de waterketen is je steeds voor ogen te houden waarvoor en voor wie je het doet”, begint Koning het gesprek. “Het moet geen tsunami aan techniek worden. We willen de beste kwaliteit voor onze inwoners. Dat is het hoofddoel. Daarna zijn de kosten belangrijk en dan komt de derde K van kwetsbaarheid.” Koning trekt een parallel met zijn afkomst: “Mijn broer was thuis de technicus en ik kon goed samenwerken en verbinden. Ik ben meer van de weg er naar toe, hoe doen we dat. Maar ik heb mijn broer daarbij wel nodig. Op deze manier kwamen we samen veel verder dan alleen. Zo wil ik ook graag samenwerken in de waterketen: houd samen het doel goed voor ogen en vermijd doorschieten in de techniek!”

Een onsje meer strategie

Daarnaast is het belangrijk om keuzes te maken en een heldere regie te voeren. We hebben veel bij de kop, leg de focus op een paar projecten en de drie K’s van kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. Het is beter om drie projecten heel erg goed te doen dan tien projecten een beetje goed of half. Daarbij is commitment van het bestuur heel belangrijk. Zij vertegenwoordigen immers onze inwoners. Dat betekent dat je na het vaststellen van speerpunten, dit overlegt met het bestuur. En dan een onsje minder techniek en een onsje meer strategie en focus. Ik zal in ieder geval zo mijn rol als voorzitter graag willen invullen. De eerste regiegroep vergadering vond ik prettig en constructief. Ik wil straks wat toevoegen en uiteraard ook ontvangen.”

Koning besluit het gesprek met de mooie woorden: “Als je wat voor elkaar over hebt, kun je meer realiseren.”