20 juni 2018

De Unie van Waterschappen meldt dat de waterketens op orde zijn, Midden-Groningen gaat aan de slag met regenoverlast en rioolwaterzuiveringen zijn steeds effectiever en duurzamer.

Unie van Waterschappen: prestaties waterketen op orde ondanks aanzienlijke besparingen

De regionale samenwerking in de waterketen heeft in 2017 opnieuw zijn vruchten afgeworpen. Zo bespaarden waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven in de waterketen 450 miljoen euro, terwijl het Rijk, provincies en waterschappen in het watersysteem 300 miljoen euro bespaarden ten opzichte van 2011.
https://www.waterforum.net/unie-van-waterschappen-prestaties-waterketen-op-orde-ondanks-aanzienlijke-besparingen/

Midden-Groningen aan de slag met regenoverlast

De afgelopen weken hebben het nog maar eens duidelijk gemaakt: het klimaat verandert. Dat betekent onder andere dat in Nederland de kans op veel neerslag in korte tijd steeds groter wordt. Om hiermee om te gaan slaan overheden, inwoners en bedrijfsleven de handen ineen. De gemeente Midden-Groningen is vergevorderd met een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat nog dit jaar gereed zal zijn.
http://www.dvhn.nl/groningen/Ook-in-Midden-Groningen-moeten-inwoners-leren-leven-met-wateroverlast-23248965.html

Rioolwaterzuivering steeds effectiever en duurzamer

De 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland presteerden in 2016 beter dan in 2015. Er is ruim 1,9 miljard kubieke meter rioolwater gezuiverd, ruim 300 liter per inwoner per dag.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/19/rioolwaterzuivering-steeds-effectiever-en-duurzamer