01 december 2017

“Hoe krijgen we de grote hoeveelheid werk dat op ons bordje ligt weggewerkt?” Dat was een vraag tijdens de landelijke bijeenkomst op 15 november over Samenwerken aan Water.

Hoe gaan we als regio om met deze vraag? En welke plannen hebben hiervoor al ontwikkeld?

We hebben veel ambities, maar de plannen worden vaak voorbereid en uitgevoerd door dezelfde mensen. Mensen die vaak al een hoop werk hebben liggen.
Ook uit de jaarlijkse BAW-monitor, waarmee we voortgang op de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid volgen, blijkt de personele kwetsbaarheid de meest lastige om grip op te krijgen.

‘Kennis in Beweging’
Ook in de stad Groningen was er begin dit jaar de behoefte om meer grip te krijgen op het thema kwetsbaarheid. De gemeente Groningen voerde daarom samen met RIONED het project “Kennis in Beweging’ uit. Het doel van dit project was om te zorgen dat de gemeente Groningen ook voor de toekomst klaar is voor het invullen van de gemeentelijke watertaken.

Door het project blijkt dat er in Groningen voldoende medewerkers voor alle watertaken zijn. Wel is er een verbeterslag nodig met betrekking tot de afstemming en coördinatie. Inmiddels heeft de gemeente Groningen daarvoor maatregelen getroffen.

Regionaal uitvoeren
De goede ervaring van de gemeente Groningen met dit project was voor de regiegroep aanleiding om het project ook regionaal uit te voeren. We starten daarom begin 2018 een regionaal traject waarbij we de waterprofessionals van alle 26 gemeenten, de waterschappen en waterbedrijf WMD nodig hebben om van dit project een succes te maken. De kern van het project is dat we ervan overtuigd zijn dat we meer gebruik moeten maken van elkaars kennis en ervaring om het werk goed te doen.

Project 2018
We starten begin 2018 met het project. De eerste stap zijn introductiebijeenkomsten om de achtergrond, het doel en de opzet van het project nader te bespreken. We gaan uit van drie bijeenkomsten, zodat het voor iedereen mogelijk is erbij te zijn. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verstuurd. Voor dit project zet RIONED het bureau Sweco in met Karst-Jan van Esch als projectleider. Hij wordt ondersteund door Dries Jansma van de gemeente Groningen.