20 juni 2018

Zeventien basisscholen in het Westerkwartier, in totaal 2300 kinderen, doen mee aan het project Lente in je achtertuin-klimaatverandering dichtbij.

De leerkrachten van de deelnemende scholen zijn in een aantal bijeenkomsten voorgelicht over het project en hebben daarbij kennis gemaakt met de bijbehorende lesmaterialen. Zo toont een maquette op een interactieve manier het effect van te veel water in combinatie met te weinig waterberging. Ook de onderbouw hielp een handje mee, op het plein hebben tegels plaatsgemaakt voor drie soorten planten. Door een stevige bijdrage van de gemeenten was het mogelijk dit project aan de scholen aan te bieden.
In maart hebben de wethouders van Westerkwartier het startsein gegeven voor het project lente in je achtertuin-klimaatverandering dichtbij. Belangrijk in dit project is wat kinderen zelf kunnen waarnemen aan klimaatverandering in hun achtertuin. Thema’s die aan de orde komen zijn: wateroverlast, de gevolgen van verstening, de natuurkalender en energie.
Het project wordt uitgevoerd door NDCE Westerkwartier in samenwerking met IVN en de Westerkwartiergemeenten.

Artikel 3 foto kinderen helpen Henk Bakker met het planten van de honingboom op het schoolplein

Artikel 3 foto De kleuters planten samen met wethouders de Haan en Bakker plantjes op het schoolplein