07 maart 2018

We hebben er weer een K bij. Naast de K’s van kwaliteit, kosten en kennis nu ook de K van klimaatadaptatie. We praten u graag even bij.

Zoals u weet moeten alle gemeenten in Nederland de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten van wateroverlast en de gevolgen van hitte en droogte in kaart brengen. Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Met het Deltaplan bereiden we Nederland zo goed mogelijk voor op de klimaatverandering.

Verzoek aan regiegroep

De VGG heeft de regiegroep waterketen verzocht om met een voorstel voor invulling van de Klimaatadaptatie te komen. Het verzoek van de VGG bevindt zich nu in de onderzoeksfase. We willen ons in ieder geval constructief opstellen om samen de beste manier te vinden. In volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de voortgang.

Samen aan de slag

De ambities, afspraken en acties uit het Deltaplan zijn alleen te realiseren als we samen aan de slag gaan. Geen enkele partij kan het alleen. Groningen, Stadskanaal, Veendam en Pekela zijn samen met waterschap Hunze en Aa’s al begonnen met de stresstesten. Alle gemeenten zijn verplicht om op zijn laatst in 2019 de test te hebben gedaan.

Hoeveelheid regen neemt toe

Nieuwe wetenschappelijke inzichten laten zien dat de hoeveelheid regen in piekbuien sneller toeneemt dan was aangenomen. Als het gaat om stortbuien is het vooral belangrijk om te weten waar al het water naar toe stroomt. En tot welk niveau de riolering het aan kan en waar vervolgens problemen kunnen ontstaan. Daarnaast gaat het ook om de gevolgen van uitzonderlijke droogte, hitte en overstromingen. Ook hier moeten alle gemeenten zich zo goed mogelijk op voorbereiden.

In deze animatie ziet u waar het over gaat.