19 november 2020
20201116_1_5fb2580d18738_m.jpeg

Hoe borgen we het veranderende klimaat in projecten binnen de organisaties van de waterketen? En kun je als waterprofessional vroegtijdig aan tafel komen bij projecten van ruimtelijke ordening?

 

Een gesprek hierover met Ingo van Lohuizen, medewerker planvorming en Jan Egberts Eleveld, clustercoördinatoor van de waterketen en beleidsmedewerker rioleringen, beide werkzaam bij Hunze en Aa's.

En terwijl we met elkaar spreken, halen we deze dag het elfde warmterecord dit jaar. Het is vandaag, 2 november, 18,5 graden in de ochtend! Onze verwarmingen sloegen niet eens aan.

De tijd dringt

De in 2004 verwachtte neerslag uit de KNMI-klimaatscenario’s voor 2050, zijn in 2019 al bereikt*. Dat laat zien dat 2050 dichterbij is dan we dachten. Het klimaat verandert dus sneller dan waar we in Nederland rekening mee houden! Dat benadrukt extra de noodzaak tot het aanpassen van onze ruimtelijke inrichting om beter om te gaan met extremer weer. De risico’s nemen toe maar de maakbaarheid van onze omgeving wordt steeds minder. We moeten nu in actie komen, de tijd dringt!

Op de toekomst voorbereid

Alle stresstesten zijn door de gemeenten gemaakt voor het jaar 2050. Deze stresstesten moeten elke zes jaar worden herhaald volgens het Deltaplan. Daarom is het nu belangrijk om dit organisatie breed op te pakken. De waterprofessional heeft daar zeker een rol in, maar alles begint bij ruimtelijke ordening. Klimaat zou aan de voorkant in alle processen en projecten ingebed moeten zijn. Werk van werk maken, doen we dat niet dan moeten we omgaan met ongewenste schade en overlast. En dat kost meer, duurt langer en levert frustraties op. Aan de voorkant oplossingen bedenken en meenemen in de uitvoering, zorgt ervoor dat we op de toekomst zijn voorbereid.

Aan tafel bij ruimtelijke ordening

Maar hoe gaan we dat dan doen? Voorbeelden waar we wat kunnen betekenen zijn de grote nieuwbouwopgaves vanwege de gaswinning. Maar ook aanschuiven bij het opstellen van de omgevingsvisies, waar veel gemeenten nu mee bezig zijn. Als waterprofessional ligt er nu een mooie kans om de klimaatopgave vroegtijdig in te brengen binnen de ruimtelijke ordening, de nieuwbouwopgaves en de omgevingsvisies. De waterketen is betrokken bij de klimaatmaatregelen en jullie als waterprofessional zijn goed op de hoogte. Ga met elkaar het gesprek aan, nu het nog kan. Laat de tijd je niet inhalen. Er ligt een duidelijke taak, waarbij we ons moeten focussen op toekomst gericht bouwen. Bespreek dit ook in je waterteam, hoe zorg je ervoor dat jij bij planvorming betrokken wordt.

Samen maken we het verschil. Zie jij ook mogelijkheden om bij RO aan tafel te komen of dat RO bij jou aan tafel komt?

* Bron: rapport huidige neerslagstatistieken STOWA uit 2019.