19 november 2020

Lea van der Tuin windt er geen doekjes om: “Klimaatadaptatie is nu het allerbelangrijkst.” Van der Tuin is wethouder in Appingedam en zit in de stuurgroep van onze waterketen. Het gesprek met Van der Tuin laat aan gedrevenheid niks te wensen over. Ze is dan ook heel content met het nieuwe waterakkoord.

Vijf voor twaalf gepasseerd

“In de waterketen werken we aan de drie K’s: minder meer kosten, kwaliteit verhogen en kwetsbaarheid verlagen”, vervolgt Van der Tuin haar gesprek. “Daarbij gold duurzaamheid als onderdeel bij alle projecten. In het nieuwe akkoord na 2020 is duurzaamheid nu specifieker ingevuld door klimaatadaptatie/duurzaamheid, en wel als eerste prioriteit. Gelukkig zie ik bewustwording hierover zowel bij onze organisaties als ook bij onze inwoners. Na drie warme droge zomers kun je er ook niet meer omheen. We zijn vijf voor twaalf al gepasseerd, we schuiven naar de twaalf op. Extreme situaties doen zich veel vaker voor. Van te veel water naar te weinig.”

Samenwerken met verschillende afdelingen

Van der Tuin zit in verschillende overlegvormen. In al die gremia komt klimaat aan de orde. “Het wordt al jaren gezegd, we moeten wat met de klimaatveranderingen. We zijn nu in de fase belandt dat alles concreet wordt gemaakt. We moeten nu maatregelen treffen, gelukkig is iedereen van die noodzaak overtuigt. Het vraagt bij de klimaatwijzigingen wel om samenwerking tussen verschillende afdelingen, zoals met ruimtelijke ordening. We kunnen nu niet op onze lauweren rusten. We bekijken hoe we samen kunnen werken en alle beleidsterreinen hierbij integreren.”

Vooral de goede dingen doen

Van der Tuin gaat wat dieper in op de samenwerking. “Belangrijk is dus hoe we alle beleidsterreinen integreren. De uitwerking ligt op het bord van de bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en drinkwaterbedrijven en met iedereen die werkzaam is in deze organisaties, zij zullen hun rol hierin moeten pakken. Daarbij moet bewustwording van klimaatveranderingen diep in de organisatie zitten. Er spelen verschillende problemen, zoals verzilting, verdroging met gevolgen voor de landbouw en de drinkwater problematiek. Het is complex om alle stakeholders betrokken te houden. Laten we vooral de goede dingen doen!”

In dit verband noemt Van der Tuin ook de nieuwe waterregisseur. “Fijn dat we iemand gevonden hebben die met ons meekijkt en van advies voorziet! Er is veel werk te doen.”

Ze sluit af met de woorden: “Water is doorvlochten in ons leven en we vinden het vanzelfsprekend dat de kwaliteit van het water hoog is en dat er voldoende water is. Ik ben blij dat ik mijn steentje aan de waterketen heb mogen bijdragen”. Van der Tuin neemt per januari afscheid als wethouder, dus ook van onze waterketen. Laten we hopen dat haar opvolger net zo gedreven is als Van der Tuin.