29 november 2018

Om de kwetsbaarheid van organisaties te verlagen, moeten we eerst de mogelijke kwetsbaarheid in kaart brengen. Daarvoor gebruikten we de tool Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken - Rioleringskennis in beweging - van RIONED.

Rioleringskennis is namelijk in beweging, want:
• de watertaken nemen toe;
• er zijn veel ontwikkelingen in het vakgebied;
• er is een herbezinning op taken en werkwijzen;
• er is uitstroom van medewerkers;
• we moeten dus meer doen met minder mensen.

Met deze tool kregen we inzicht in rioleringskennis en competenties bij onze waterprofessionals. Medewerkers beantwoordden met de kennisscan 60 meerkeuzevragen.

De resultaten zijn geanalyseerd, gerapporteerd en met de medewerkers besproken. Met een workshop zijn noodzakelijke competenties vastgesteld.
In totaal hebben 42 mensen meegedaan aan de kennisscan, Westerkwartier doet de scan begin volgend jaar.

Hoe mobiel is kennis

Een aantal kennisgebieden is sterker vertegenwoordigd dan andere, maar overall is binnen onze Waterketen een redelijk niveau van basiskennis aanwezig. Het is dan de vraag hoe mobiel die kennis is en of anderen binnen onze Waterketen makkelijk gebruik kunnen maken van die kennis.
Bepaalde kennisgebieden scoren ondermaats: beleid, wet en regelgeving én functioneren rioolstelsel en hydraulische berekeningen. Dat betekent dat op die gebieden de kennis dun gezaaid is en we kwetsbaar zijn.

Kennis op niveau brengen

Om deze kennis te vergroten is (georganiseerde) uitwisseling een eerste stap. Daarnaast kunnen we masterclasses opzetten om snel de kennis op niveau te brengen. Voor de kennisgebieden functioneren rioolstelsel en hydraulisch berekenen en beoordelen onderzoeksresultaten is een uitgebreider opleidingstraject nodig.
Om goed verder te gaan is commitment van zowel leidinggevenden als medewerkers nodig.
We moeten ervoor waken dat we overgaan tot de orde van de dag en met deze uitkomsten niets doen. De werkgroep komt binnenkort met een vervolg gebaseerd op de uitkomsten van de werkconferentie. Zie artikel daarover in deze nieuwsbrief.

fotobijschrift: Karst Jan van Esch (links) en Dries Jansma, de projectleiders van Kennis in Beweging