28 november 2018

Kennis stroomt weg en opgaves nemen toe in de Waterketen. Op 11 oktober hebben waterprofessionals daarom tijdens een werkconferentie acties met elkaar afgesproken om kennis te verhogen. Voorafgaand aan deze werkconferentie hebben vijftig professionals deelgenomen aan de kennisscan van RIONED en de workshop competenties gevolgd.

Met de uitkomsten hiervan krijgen we inzicht in de K van kennis en kunnen we gericht aan verbeteringen werken.

Het onderzoek heeft uiteindelijk vijf concrete acties opgeleverd. Tijdens de werkconferentie zijn in groepsverband afspraken gemaakt over het concretiseren van deze vijf acties.
Hieronder delen we de uitkomst van de werkconferentie.

 

Organiseren van Masterclasses

Het doel is om op een snelle en efficiënte manier op onderdelen kennis bij te spijkeren. Belangrijk is dat waterprofessionals meer kennis ontwikkelen over wet- en regelgeving.
Uitkomst van de werkconferentie:
• Marktpartijen betrekken die een masterclass aanbieden.
• Regionaal organiseren om reistijd te vermijden.
• Stimulerende houding van leidinggevende essentieel.
• Opleidingsplan maken.

Kennisuitwisseling

Het doel is om aanwezige kennis in de regio te mobiliseren en te delen met elkaar.
Uitkomst van de werkconferentie:
• Rol van de clustercoördinator versterken.
• Cursussen in de regio organiseren.
• Herkenbare en actuele thema’s: stresstesten en omgevingsvisie.
• Verbinding maken met ruimtelijke ordening.

Maatwerkopleidingen organiseren

Doel is om individuele waterprofessionals een gerichte opleiding aan te bieden.
Uitkomst van de werkconferentie:
• Zorgen voor meerdere deelnemers aan een cursus.
• In company cursus organiseren.
• Beoordelen van schadebeelden, opdrachtgeverschap, hydraulisch functioneren, duurzaamheid en energie zijn als onderwerpen genoemd.

Benoemen en samen bekostigen van specialisten

Doel is om specialistische werkzaamheden waarvoor een individuele organisatie te klein is, samen te organiseren en te financieren.
Uitkomst van de werkconferentie:
• Relinen, hydraulisch functioneren, databeheer inclusief maatregelen, beleid, meten en monitoren zijn genoemd als onderwerpen.
• Hanzehogeschool inschakelen.
• Tools samen aanschaffen en gezamenlijk investeren in mensen is efficiënter.
• Mobiliteit stimuleren.
• Ontwikkelen van een interne markt, afspraken maken over elkaar inhuren voor.

Competentiemanagement

Doel is om de medewerkers naast kennis ook een ontwikkeling aan te bieden in vaardigheden die horen bij het werk als waterprofessional. En de benodigde competenties ook te gebruiken bij werving en selectiebeleid.
Uitkomst van de werkconferentie:
• Bewustwording van competenties.
• Competenties in kaart brengen.
• Passend bij functie en team.
• Uitgaan van waar professionals goed in zijn, daar zit meeste groei.

Het vervolg

Bij alle vijf acties zijn namen verbonden van mensen die dit verder uitwerken. Het is de bedoeling om in 2019 hierin flinke stappen te maken. Wordt vervolgd!