16 april 2018

Jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018. Het verslag is tevens verstuurd aan de colleges, directies en dagelijks besturen en de regiegroep.

Veel leesplezier en dank voor de inzet en samenwerking.

Jaarverslag Waterketen