26 november 2018

Een van de speerpunten van het Waterketenplan DAL (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) is voorlichting en educatie. Aansluitend op de week van Ons Water is in oktober de Waterspecial verschenen. Deze special is een uitgave van het cluster DAL samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

De teksten zijn vooral gericht op de inwoners, wat zij kunnen doen om duurzaam om te gaan met water én wat de overheid doet aan waterveiligheid. De bedoeling is om ook bij de volgende week van Ons Water een waterspecial te laten verschijnen.
Nieuwsgierig? Klik hier om de Waterspecial te bekijken ter inspiratie.

De communicatie binnen de Waterketen richt zich op bestuurders en waterprofessionals. Communicatie naar onze inwoners is een verantwoordelijkheid voor de organisaties zelf en richt zich op specifieke wateronderwerpen uit dat gebied. Het cluster DAL laat zien hoe je dat doet. Met een inspirerende Waterspecial in de huis-aan-huisbladen van de betreffende gemeenten.