24 november 2018

1. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk tekenden op 20 november het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.

2. Terugblik bestuurlijke bijeenkomst klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie Groningen en Noord-Drenthe op 8 november 2018. Bijgevoegd de terugblik (klik hier voor de bijlage).

3. Ruim vierhonderd bezoekers bezochten Oer de grinzen | klimaatevent Fryslân op 26 november 2018
Zie hier de aftermovie en de foto's van die bijeenkomst. 
En de Friese klimaatatlas en de klimaatsafari.

4. Waterschapsbedrijf Limburg heeft een film gemaakt over hun voortgang.

5. Tweede Kamer vraagt minister Ketenaanpak Medicijnresten uit Water te versnellen.

6. Als laatste leest u hier alles over de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water.