24 oktober 2021
20211007_1_615ed57bde881.jpeg

Afkoppelcoach Johan Bel helpt bedrijven op industrieterrein Euvelgunne in Groningen om af te koppelen.

Daardoor ontstaat een gevarieerd en groen bedrijventerrein waar het goed vertoeven is. Johan Bel is ingehuurd door Klimaatregelen Euvelgunne en is directeur van Mijn Waterfabriek.

Overstorten tot aan centrum

Bij hevige regenval raakt de riolering op bedrijventerrein Euvelgunne overbelast. Dat leidt niet alleen tot wateroverlast op het terrein zelf, maar ook tot overstorten in het centrum van Groningen. Het doel van Klimaatregelen Euvelgunne is om deze wateroverlast, als gevolg van de klimaatverandering, te verminderen. Het is een project van de gemeente Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en bedrijvenvereniging ZO.

Verleidingssubsidies

“Ik ben de schakel tussen de projectgroep en bedrijven, daarbij heb ik een zeer praktische rol”, begint Johan Bel. “Leuk om te doen, van adviseur tot begeleider bij de uitvoering. Aangezien ik zelf ook ondernemer ben spreek ik hun taal, wat het makkelijker maakt. Twee jaar geleden ben ik hiervoor door Klimaatregelen Euvelgunne gevraagd. Er was door Grontmij (zij heten nu Sweco) al een vooronderzoek gedaan om lokaal af te koppelen. Men wilde afkoppelen van regenwater bij de bron aanpakken en daar bergen, benutten of infiltreren.

Als ondernemers met elkaar 18 ha afkoppelen, dan is het riool voldoende ontlast. Het is een harde doelstelling maar het is technisch haalbaar. Er zijn voor de bedrijven twee soorten subsidies om ze financieel te verleiden:

  1. Afkoppelsubisidie, om de riolering te ontlasten;
  2. Innovatiesubsidie, om zodoende bijzondere maatregelen te stimuleren.

Pak gewoon de telefoon

“We voeren het project in fases uit”, vervolgt Bel het gesprek. “In elke fase betrekken we vier à vijf bedrijven. De gesprekken met die bedrijven doe ik als afkoppelcoach. Ik pak gewoon de telefoon en maak een afspraak met ze. Ik bespreek de mogelijkheden zoveel mogelijk vanuit het belang van de ondernemer. Sommige zijn eerst nog wat terughoudend, maar tijdens de loop van het proces worden ze steeds enthousiaster om te vergroenen. Ze zijn zich daarbij ook zeer bewust van hun maatschappelijke verantwoording, ik hoef ze ook niks meer uit te leggen over klimaatwijziging. Het is een leuk spel, waarbij ik de ondernemer zoveel mogelijk verleid. Mooi zijn dan de subsidiemogelijkheden. Met name de innovatiesubsidie; als een bedrijf een innovatief nieuw idee bedenkt, komt hij in aanmerking voor die subsidie. Bovenop de afkoppelsubsidie. Zo krijg je allemaal verschillende maatregelen, die het terrein extra aantrekkelijk maakt. En je zet de ondernemers aan tot het bedenken van creatieve oplossingen. Ik heb er een goed gevoel bij en binnen Nederland is dit het meest aansprekende, effectieve en creatieve project op een bedrijventerrein”, besluit Bel het gesprek.

Enkele voorbeelden

  • Hooghoudt maakt jenever met regenwater.
  • Feenstra heeft infiltrerende plantenbakken en waterdoorlatende verharding aangelegd.
  • Salomons’s Metalen heeft een wadi, een enorm Insektenhotel en een bloemenweide aangelegd. Medewerkers ervaren groene lunchplek positief, zeker tijdens warme dagen.
  • Bij BMN loopt het afgekoppelde regenwaterriool onder de Gotenburgweg naar het oppervlaktewater (de Hunze) èn men gebruikt regenwater voor toiletten.

Salomons Icarusblauwtje

IMG 9387