07 maart 2017

Interview met Riksta Zwart (directeur Waterbedrijf Groningen) over City Blueprint
Het cluster Groningen, Ten Boer en Haren kan prima cijfers overleggen als het gaat om duurzaamheid in de waterketen. Dat blijkt uit de quick-scan City Blueprint, dat meer dan 55 steden in 30 landen heeft onderworpen aan een nulmeting. City Blueprint is een praktische tool, ontwikkeld door KWR waarmee steden eenvoudig kunnen zien hoe hun watercyclus ervoor staat.

Diverse waterthema’s komen aan bod, zoals afvalwaterbehandeling, drinkwaterconsumptie, kwaliteit grond- en oppervlaktewater, infrastructuur, waterafvoer bij extreem weer en waterbeschikbaarheid. De City Blueprint is een instrument om te komen tot meer bewustzijn van de waterproblematiek en meer kennisuitwisseling tussen steden.

Hoe doen Groningen, Haren en Ten Boer het?
Het cluster Groningen, Haren en Ten Boer scoren een 6,8 op een maximum score van 10. Om wat vergelijkingen te trekken: Reykjavik scoorde een 3,9, Londen een 5,6, Jeruzalem een 6,1, Berlijn een 7 en Amsterdam een 8,3. We doen het dus goed. Iedereen kan in ons land, en ook in het Noorden, over voldoende en schoon water beschikken. Voor ons een vanzelfsprekendheid die in de rest van de wereld niet geldt. De financiële en sociale situatie is hier zeer stabiel waardoor we ons over de nabije toekomst geen zorgen hoeven te maken. Een van de zorgpunten van dit cluster is de gevoeligheid van wateroverlast. We liggen onder NAP-niveau en dicht tegen de zee en de extreme weersomstandigheden nemen toe. Veel water in korte tijd kan veel schade veroorzaken. Om regenwater snel af te voeren moet er voldoende groene ruimte zijn. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater is een punt van aandacht.

Als een drone boven ons water
Riksta Zwart, directeur van Waterbedrijf Groningen en lid van de Waterpas-stuurgroep, was initiator van deelname aan deze City Blueprint. “De uitkomsten geven een goed beeld van de staat van ons water. De City Blueprint is als een drone. Het pakt al die waterstukjes bij elkaar en laat in één oogopslag de kracht en verbeterpunten van de watercyclus zien.”

Het vervolg
“Het is mooi dat we nu een nulmeting hebben”, legt Riksta uit. “Ik zou graag met de waterschappen en gemeenten verder praten over hoe we samen verder kunnen. Vooral onze kwetsbare ligging in combinatie met klimaatveranderingen is iets waarover we goed met elkaar door moeten praten. En kennisuitwisseling is belangrijk. Ik zou bijvoorbeeld graag in gesprek gaan met mede-deelnemer Amsterdam. Die kunnen we natuurlijk gewoon bellen, maar ik ben ook erg benieuwd welke rol KWR hierin pakt, wat er al georganiseerd is en hoe we hier van elkaar willen leren.”