15 mei 2018

Hunze en Aa’s pakt dit samen met alle andere organisaties op, dus ook met u. Daarbij gaan ze uit van bestaande systemen. Daardoor vinden er geen grote investeringen plaats. Hunze en Aa’s komt naar u toe voor een kennismakingsgesprek. In vervolggesprekken leggen ze alles vast in een dienstverleningsopdracht (DVO).

In deze DVO staan afspraken wie wat doet, afspraken over personele invulling, eventuele inhuur en de uiteindelijke transfer. Daarnaast maakt Hunze en Aa’s een Plan van Aanpak. Het gesprek richt zich ook op verwachtingsmanagement. Belangrijk in het gesprek is hoe iedereen tot dezelfde standaarden kan komen. En dan gaat Hunze en Aa's aan de slag. Het gegevensbeheer van een gemeente vullen ze aan met de technische kennis van Hunze en Aa’s om het afvalwatersysteem beter te beheren. Als waterbeheerder krijgt u zo praktische adviezen wat er in het afvalwatersysteem kan worden aangepast. Hunze en Aa’s heeft de kennis en ervaring en wil dit graag inzetten om dit voor iedereen uit te voeren

Twee fases

Hunze en Aa’s kiest voor een gefaseerde aanpak.
Fase 1: Meten en Monitoren met een analysetool
In deze fase sturen alle organisaties hun data vanaf hun besturingssysteem (hoofdpost) naar een centrale opslag bij Hunze en Aa's. Met een speciale analysetool voert Hunze en Aa’s analyses uit en volgen er verbeteradviezen. Uiteindelijk blijft de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van deze adviezen bij de desbetreffende organisaties.

ict 2

Fase 2: Een regionale hoofdpost
Als fase één succesvol is kan een partner besluiten zijn eigen hoofdpost te laten vervallen. Data komt dan rechtstreeks in de regionale hoofdpost van Hunze en Aa's. Uiteraard blijven ook hier de organisaties verantwoordelijk voor de te nemen beslissingen.

ict 22