07 april 2016

We werken nu een aantal jaren samen in de waterketen. We maakten inschattingen wat we aan kosten konden besparen. Het bleef vaak bij inschattingen met weinig concreet bewijs. Tot nu.

In Anloo waren een groot aantal overstorten met veel vuil water. Via monitoring kregen we inzicht in het functioneren van het rioolstelsel. De meest doelmatige oplossing bleek het vergroten van de capaciteit van het waterschapsgemaal, dat toch al gerenoveerd moest worden. Voorheen had het waterschap de gemeente erop gewezen om een randvoorziening aan te leggen of af te koppelen. De kosten hiervan variëren tussen de € 200.000,- en € 600.000,-.Door het nu als een gezamenlijk probleem te zien, bleven de kosten beperkt tot enkele duizenden euro’s. De pompcapaciteit vergroten kost een fractie van de tonnen die we anders zouden besteden.