07 oktober 2021
Gluren bij de buren

Onder de boeren op Texel leeft al jaren de wens om het eiland zelfvoorzienend te maken op het gebied van zoet water.

Regenwater in de grond opslaan

Texel is voor de zoetwatervoorziening namelijk volledig afhankelijk van regenwater en van de drinkwaterleiding met het vaste land. De agrariërs op het eiland houden daarom rekening met eens in de vier jaar een lage opbrengst. Om de gewassen op de gewenste momenten voldoende water te kunnen geven – ook tijdens de vele droge zomers die er nog aan komen – willen de boeren op Texel zelfvoorzienend zijn op het gebied van zoet water.
Voor het project ‘Zoete Toekomst Texel’ wordt de komende drie jaar op twee locaties getest of regenwater vanaf het najaar in de grond kan worden opgeslagen. In de zomer wordt het water dan op een zuinige en slimme manier gebruikt om 50 tot 100 hectare aan akkers te irrigeren.

Samen werken

Op de website zoetetoekomsttexel.nl lees je alles over dit prachtige initiatief. Een initiatief waar meerdere partijen samen werken. Surf eens door deze site om te bekijken hoe dit project tot stand kwam en uitgewerkt wordt. Het is een prettig leesbare site die snel duidelijk maakt wat men doet.