19 november 2020
Gluren bij de buren

Groenblauw dak tegen hitte en hoosbui in Rotterdam Noord

Om de gevolgen van steeds extremere droogte, hitte en hoosbuien in Rotterdam het hoofd te bieden, is samenwerking de sleutel. Een groot deel van de stad is in handen van bewoners, bedrijven en andere vastgoedbezitters. Woningcorporatie Woonstad, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam, slaan daarom de handen ineen.

Op 11 augustus heeft het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap ingestemd met een financiële bijdrage aan een zogenoemd groenblauw dak op het wooncomplex Moerkapellestraat in Rotterdam Noord.

Een groenblauw dak is een groen plantendak met daaronder extra ruimte voor waterberging. Slimme computergestuurde kleppen (SmartFlow) zorgen ervoor dat regenwater tijdelijk wordt vastgehouden wanneer het riool in de omgeving overbelast is. Op een later moment kan het water dan alsnog worden afgevoerd zonder overlast te veroorzaken. Ook kan het opslagen schone regenwater juist bewaard worden voor periodes van droogte en hitte. Een slimme oplossing dus om de sponswerking van de stad te vergroten.

Woonstad is een van de eerste woningcorporaties die actief aan de slag gaat met klimaatadaptatie. Daarmee vormt de organisatie niet alleen een inspiratie voor huurders maar ook voor andere partijen in de stad. Naar verwachting is het dak aan de Moerkapellestraat eind dit jaar vergroend. 

bron: schielandendekrimpenerwaard.nl