01 december 2017

Eén van de doelen van de Waterketen Groningen Drenthe is om tot het kleinste detail inzicht te krijgen in de werking van het watersysteem.

Dat is onder meer van belang om de dimensionering te bepalen, wateroverlast te kunnen voorspellen en bestrijden en om kosten te besparen.Verschillende organisaties spelen een rol in de waterketen en hebben daarmee een stukje van de data in handen. In eerste instantie zijn de waterkaarten per gemeente gemaakt in samenwerking met J en L Datamanagement.
Via het Gegevensknooppunt Groningen (GKG) wordt vervolgens de data van de verschillende bronhouders gedeeld en vervolgens ‘aan elkaar geknoopt’ om er één gebiedsdekkende waterketenkaart voor Groningen en de kop van Drenthe van te maken.


Aansluiten bronhouders
In april van dit jaar is gestart met de daadwerkelijke realisatie van het GKG. Het GKG voorziet in functies voor: veelgestelde vragen (“mijn omgeving”), antwoord-op-maat en data-op-maat. De waterketenkaart valt onder “data-op-maat” en is, naast energietransitie, de kapvergunning (Omgevingswet) en bodemkwaliteit, één van de thema’s die in deze fase wordt gerealiseerd. Voor de waterketenkaart worden tot eind dit jaar als eerste de organisaties aangesloten die als bronhouder meedoen. Dit zijn waterschap Hunze en Aa’s, de DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam Loppersum), gemeente Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) en de gemeente Stadskanaal. De overige organisaties volgen daarna.


Beheer bij de bron
Een belangrijk uitgangspunt bij het aansluiten van deze organisaties is “beheer bij de bron”. Dit houdt in dat de data bij de bron blijft en vanuit de bron via zogenoemde webservices wordt opgepikt door het GKG. In het GKG worden de verschillende bronnen gecombineerd tot één geïntegreerde waterketenkaart. Via het GKG kan de waterketenkaart vervolgens worden geraadpleegd en gedownload via open standaarden. Omdat de brondata per organisatie verschilt, is standaardisatie een absolute must. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) en de Aquo-standaard.


Nationale stresstest
Met de waterketenkaart is een basis gelegd voor de toekomst om beter en sneller organisatie-overstijgende watervraagstukken aan te pakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Nationale stresstest waarin onder andere wateroverlastvraagstukken aan bod komen. In het kader daarvan is al een vingeroefening gedaan om voor de hele regio Groningen en Noord-Drenthe met de data uit de waterketenkaart en de basisregistraties (gebouwen en verharde oppervlaktes) het afvoerend oppervlak (per rioolbemalingsgebied) te bepalen. Kortom, geïntegreerde en gestandaardiseerde data stimuleert de samenwerking, leidt tot betere kwalteit van data en ondersteunt bij besluitvormingsprocessen. Kosten worden bespaard doordat niet steeds hetzelfde wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.