Op 2 juni jl. hield WLN haar jaarlijkse themamiddag. Dit jaar lag de focus op ‘Waterkwaliteit in de stad’. Ruim 40 belangstellenden (m.n. specialisten en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen) gingen met elkaar in gesprek naar aanleiding van presentaties van verschillende sprekers. Meer informatie op de website van WLN.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt