10 december 2019

Dit is mijn laatste nieuwsbrief die ik meemaak als waterregisseur. Daarom kijk ik graag even terug op mijn vijf jaren in de noordelijke waterketen.

Ik heb geleerd dat samenwerken in een netwerkorganisatie mensen elkaar leren vertrouwen en een gezamenlijk doel nastreven. Een doel formuleren kun je prima snel doen, vertrouwen opbouwen kost echter tijd. Ik ben van nature een doener, een netwerkorganisatie heeft voor resultaat halen gewoon veel tijd nodig, daar moest ik behoorlijk aan wennen. Maar genieten van de weg naar resultaat is ook een mooie ervaring en kan ik iedereen aanraden.

We hebben samen mooie dingen bereikt. Hoogtepunten zijn de gezamenlijke projecten Meten en Monitoren, de gestage groei van Gegevensbeheer en de Waterketenkaart. Het is erg mooi dat dit nu lopende projecten zijn die volgens mij in de komende jaren nog veel gaan opleveren. Verder vind ik het mooi om te zien dat steeds meer clusters en gemeenten het assetmanagement en de rioolexploitatie professionaliseren. Ook hebben honderden kinderen op school geleerd hoe belangrijk de waterketen is.

Persoonlijke hoogtepunten waren de bestuurlijke tweedaagse in 2017 en het verlengde waterakkoord. Regiegroep lid Kasper Bosker zorgde voor een hoop creativiteit en energie om met ruim 40 waterwerkers twee fantastische en intensieve dagen te beleven door heel Nederland in 2017. Volgens mij ligt hier ook de basis voor een ander persoonlijk hoogtepunt. De samenwerking wordt voortgezet voor nog eens vijf jaar!

Lastige momenten waren er ook. Het doorgaan van de focusprojecten was anders dan ik dacht in 2015 geen gelopen race. Dat was schakelen want ik dacht we er meteen mee konden beginnen. Een andere ervaring waar ik aan moest wennen, was dat het werk in en rond de schoolvakanties vaak op een laag pitje stond. Ik moest rekening houden met dubbel zoveel vakantietijd, omdat de - overigens verdiende - vakanties elkaar vaak niet overlapten.

Het samenwerken met enthousiaste professionals gaf me veel energie. Een aantal wil ik hier graag bij name noemen: Mieke, Harrie, Dries, Menno, Diane, André en Roelien. Ook de samenwerking met de clustercoördinatoren en de regiegroep was geweldig.

Ik ben dankbaar voor de reis die ik met iedereen in de waterketen de afgelopen jaren heb beleefd. De komende tijd ga ik kijken wat de volgende stap in mijn carrière gaat worden. Wellicht komen we elkaar weer tegen!

Hartelijke groet,
Peter Groen