19 november 2020
20201119_1_5fb6685715354_m.jpeg

Ons focusproject Gegevensbeheer kampte met personeelstekort. Vandaar dat er vier extra mensen zijn aangetrokken, conform de afspraken in het waterakkoord. Er is gezocht naar mbo+ kandidaten met de juiste competenties. Er zijn sollicitatiegesprekken gevoerd en daar zijn vier goede kandidaten uit gerold. Uiteraard krijgen ze ook een opleiding van ons. Het is mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn en de functie met beide handen aangrepen. Ze hebben een hoge leercurve. Alle vier zaten namelijk in de bijstand. De werving is geregeld door de waterregisseur Wessel Rothstegge, het Werkplein en Dries Jansma (zie foto) projectleider regionaal gegevensbeheer.

Wie wil?

In 2017 is dit project binnen onze waterketen gestart. Aangezien Gegevensbeheer per gemeente werd opgepakt, kun je spreken van een groeimodel. Daarna kwamen de fusies en toen bleek het project echt een tekort aan personele capaciteit te hebben. Vanaf de start van het project was het niet mogelijk om voldoende menskracht van de deelnemende gemeenten hierin te laten participeren. Er sluiten meer gemeenten aan en er wordt meer verwacht terwijl de personele bezetting hierop achter bleef. Vandaar deze werving. De afspraak is wel dat deze mensen na 1 januari een contract bij een van de gemeenten krijgt. Dat is nog niet helemaal rond. Zoals het er nu naar uitziet nemen de gemeenten Het Hogeland en Groningen één nieuwe medewerker in dienst. Tijdens dit schrijven is het besproken in het MT van Westerwolde, daar is nog geen uitslag van bekend. We willen dus nog graag twee zeer gedreven personen plaatsen bij een gemeente. Wie wil?

Een medewerker die zichzelf terugverdient

Als gemeente krijg je een medewerker in dienst die zich de afgelopen maanden heeft bewezen. Daarbij dient het ook nog een maatschappelijk doel, omdat je meewerkt aan het verlagen van de werkloosheid. Alle vier zijn ondertussen zeer kundig, erg betrokken bij hun werk en vinden het erg leuk. En ze hebben de tijd om aan dit project te werken. Daardoor kunnen we gaan standaardiseren op de landelijke richtlijnen. Als we dat allemaal gelijk hebben (zoals het aanleveren van revisietekeningen van de riolering) werkt dat veel makkelijker en sneller voor zowel aannemers als voor ons zelf. Het betekent namelijk dat alle gegevens op orde en volledig zijn. Daarnaast maak je planningen voor vervanging op de juiste plek in plaats van op leeftijd. Het gaat uiteindelijk om miljoenen, ze verdienen zichzelf terug. De nieuwe medewerkers blijven wel in Bedum werken. En door corona is er genoeg ruimte in het gemeentehuis van Bedum om ze in te werken en de opleiding te laten volgen. Uiteraard alles coronaproof. Daar werken ze in groepjes van twee, we zijn zo als waterketen veel minder kwetsbaar. We hebben op deze manier een aantal goede mensen beschikbaar waar je als gemeente opdrachten aan kan verschaffen.

Ben je geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Dries Jansma, de projectleider van Gegevensbeheer (06 52 47 44 21).