07 april 2016

In december is Jeroen Niezen gestart met het ontwikkelen van het gezamenlijk beheer van gemalen. Bellingwedde, Oldambt, Stadskanaal en Vlagtwedde organiseren dit samen met Hunze en Aa’s. Er ligt nu een blauwdruk voor de wijze waarop ze de taken samen organiseren. Mooi is dat er overeenstemming is over de wijze waarop de gemeenten en het waterschap de taken regelen.

Als eerste stap naar assetmanagement werken de partijen aan een gemeenschappelijk onderhoudsmanagementsysteem (OMS). Met de managers is een inventarisatie van kansen en bedreigingen gemaakt. Alles verwerkt Jeroen nu in een businesscase en een samenwerkingsmodel. Naar verwachting ligt er in juni voor de bestuurders een conceptvoorstel.

themas gezamenlijk gemalenbeheer