27 november 2018

Data uit de besturingsprogramma’s (hoofdposten) van de gemeenten en waterschappen brengen we samen in een centrale database van waterschap Hunze en Aa's. De gegevens die we zo verzamelen geven specialisten de mogelijkheid om de hele keten, van toilet tot uiteindelijke lozing op het kanaal te analyseren en daarover te adviseren.

Met Meten en Monitoren zorgen we samen voor een overall beeld van het afvalwatersysteem, waardoor we het beheer optimaliseren.

Softwareprogramma’s spreken elkaars taal

Binnen het project gebeurt het uitwisselen van deze gegevens steeds meer met zogenaamde Application Programming Interfaces (API's). Een API maakt het mogelijk om softwareprogramma's onderling te laten communiceren. Specialisten krijgen op deze manier makkelijk toegang tot informatie, zonder dat ze hoeven te weten hoe het andere programma exact werkt. Dat maakt de uitwisseling van gegevens een stuk eenvoudiger en sneller. API’s kunnen we voor meerdere systemen inzetten. Zo gaat ook de Omgevingswet gegevens volledig uitwisselen met deze methode. Door het gebruik van API’s zijn we flexibel en toekomstgericht.

api

Toegang tot elkaars informatie

We doen ons voordeel met deze API’s in het project Meten en Monitoren. Het levert veel profijt op omdat we zo snel toegang hebben tot elkaars informatie. Er is dan meer tijd voor het analyseren en adviseren van de gegevens. En juist dát zorgt ervoor dat het project een grote toegevoegde waarde is voor de Waterketen.