15 mei 2018

Wat mij betreft hét regionale project waar de meeste meerwaarde vanuit de samenwerking valt te halen. Door data uit de afvalwaterketen van de verschillende partners te verzamelen en te combineren krijgen we inzicht over het functioneren van het systeem. Én kunnen we op basis van dit inzicht invulling geven aan de wens om de afvalwaterketen te aanschouwen alsof het één systeem is.

Door dit integrale inzicht kunnen we in de toekomst beter gezamenlijk optrekken in de investeringen die nodig zijn om het functioneren van de afvalwaterketen zo optimaal mogelijk te houden. Zo zou door dat inzicht kunnen dat we een investering misschien wel veel beter of duurzamer kunnen uitvoeren door deze uitgave in een gemeentelijk rioolstelsel te doen. Of andersom!

Niet meer als partijen afzonderlijk goede beslissingen over het functioneren van het eigen systeem nemen, maar door gezamenlijk de euro op die plek uit geven waar deze het meeste rendement voor de burgers in ons gebied oplevert. Of beter nog, misschien voorkomen we hierdoor in bepaalde gevallen wel dat we deze euro überhaupt moeten uitgeven.

Jan Egberts Eleveld
Beleidsmedewerker rioleringen Hunze en Aa's

pinig1

Geen woorden maar daden

Het Meten en Monitoren is van start gegaan en we hebben er zin in om dit samen met de ketenpartners tot een succes te maken. Het is een mooie uitdaging op het vlak van informatie-uitwisseling en samenwerking. Samen gaan we een mooi systeem neerzetten wat inzicht geeft in het functioneren van een zuiveringskring en daarna uiteindelijk in de gehele afvalwaterketen.
Door het samen op te pakken wordt het een product van de waterketen.

Rudi Boets
Teamhoofd ICT Hunze en Aa's

 monitoring