14 juni 2021
20210614_1_60c724fd9b2e1.jpeg

Onze noordelijke jongerenambassadeurs klimaat, Youth for Climate Adaption (YfCA), hebben hetzelfde werkgebied als onze waterketen.

Een groep van zo’n 35 jongeren die zich hard maken om klimaatadaptatie te vergroten in het onderwijs, te lobbyen bij overheden en gerichte acties op te zetten. Ze zijn jong, ambitieus, gedreven en erg enthousiast. En ze worden door andere partijen inmiddels als relevante groep gezien. Een gespreksverslag met drie klimaatambassadeurs: Julia Brink, Eline Bolt en Mattia van der Laan.

Ze gaan door

Na de klimaatweek in januari 2021 viel hun ambassadeurschap stil. Maar er was zoveel enthousiasme dat ze besloten door te gaan. Ze hebben zich inmiddels georganiseerd in vijf teams:

  1. Activiteiten; bijdragen aan boomplantdagen en het maken van mosschilderingen met FlashMoss.
  2. Overheden; veel lobbyen om klimaatadaptatie op politieke agenda te krijgen.
  3. Communicatie; bekendheid vergroten op socials, feiten delen en infoposts.
  4. Leren; pubquiz ontwikkelen voor IVN, schoolpleinen vergroenen en in gesprek gaan met schooldirecties.
  5. Bestuur; algemene vergaderingen organiseren maar ook zorgen dat ze met alle ambassadeurs overleggen.

Samen impact maken

Alle jongerenambassadeurs hebben gemeen dat ze zelf iets bij willen dragen om klimaatwijzigingen te stoppen. Samen willen ze impact maken, over 60 jaar zijn zij hier immers nog steeds. Het is dus belangrijk om nu maatregelen te nemen. Ze leren enorm veel en het is natuurlijk best wel spannend allemaal. Maar vooral de ervaring die ze opdoen nemen ze mee in hun ambassadeurschap. Zo waren ze betrokken bij het Omgevingsvisiefestival van Westerkwartier. Daar werden ze snel de praktijk ingezogen, en kwamen erachter dat boeren weer heel andere standpunten innemen dan bedrijven. Ze moesten meteen aan de slag met al die echte en tegenstrijdige belangen. Een ervaring die ze nooit meer vergeten. Maar ook het organiseren van events en hoe schrijf je nu eigenlijk een ambtenaar aan, waren goeie leermomenten. Allemaal nieuwe dingen die ze toch maar mooi even doen.

Kleine aanpassingen hebben veel impact

Inmiddels hebben ze een regionale actieagenda geschreven, die ze naar wethouders en ambtenaren hebben gestuurd waar ze mee hebben gesproken. Daarin zijn de knelpunten en kansen per gemeente opgenomen. Waar de actieagenda een algemeen beeld geeft van YfCA’s standpunten, zijn de ambassadeurs nu druk bezig met het vertalen van de agenda naar concrete acties. Ook maken ze gebruik van de connecties die ze bij gemeenten hebben. Ze willen dan ook zo realistisch mogelijk zijn, en op maat gemaakte maatregelen per gemeente voorstellen. Zo zijn voor de wat kleinere gemeenten laagdrempelige adviezen geschikt zoals die van operatie Steenbreek; tegel eruit, plant erin! Zulke kleine aanpassingen hebben al veel impact. Ze zien ook dat voorlichting voor inwoners en bedrijven veel beter kan. Daar willen de ambassadeurs hun steen aan bijdragen. Veel grond binnen gemeenten is namelijk particulier bezit of hoort bij een bedrijventerrein.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Er moet meer bewustwording gecreëerd worden, dat is heel belangrijk. Klimaatadaptatie blijft toch bij veel gemeenten achter of ze schuiven de verantwoordelijkheid van zich af. En gemeenten die wel last hebben van klimaatwijzigingen, zoals hevige stortbuien doen meestal al heel veel. Maar het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, voor de toekomst van deze jonge mensen en jonge mensen in het algemeen. Jij doet toch ook mee? En wat is nu mooier om met jonge, gedreven mensen samen te werken! Met als mooi effect dat jij van hun leert en zij van jou.

Op Instagram zijn de jongerenambassadeurs te volgen onder Youth for Climate Adaptation.

boomplantdagYfCA logo green