20 juni 2018

“Ik wilde niet naar de havo omdat ik dan te veel boeken moest lezen”, opent Diane het gesprek met een typische bèta opmerking. Ze ging daarom naar de mts en vervolgde haar studie aan de hts en deed civiele techniek.

Diane is getrouwd met Jeroen en heeft twee grote kinderen, een dochter van 15 en een zoon van 16 jaar. Woont tijdelijk in een vakantiewoning in Ruinen om later in een mooi nieuw huis in dezelfde plaats te blijven. Diane is zzp’er en heeft al die jaren nog nooit zonder werk gezeten. Binnen onze waterketen is ze het gezicht en de trekker van UnieX.

Bruggen slaan

“Het doel van de waterketen spreekt me heel erg aan”, vertelt Diane. “Door samen te werken verhoog je de kwaliteit, kun je kennis met elkaar delen en hoef je niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Het mooie aan UnieX is dat de rioolheffing en de begroting aan elkaar gekoppeld zijn. Je hebt dan de financiële en technische mensen aan tafel. Ze leren van elkaar en dat vind ik het mooist. Je slaat een brug tussen die twee disciplines en dat is winst. Belangrijk is dat de technische mensen weten hoe de financiën in elkaar zitten.”

UnieX en herindeling

Op mijn vraag wat UnieX bijdraagt aan herindelende gemeenten, reageert Diane enthousiast. “Omdat het uniform is, zijn alle uitgangspunten al gedefinieerd. Overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten heb je zo snel inzichtelijk. Daarmee leg je een basis voor een nieuwe rioolheffing. De nieuwe gemeente bepaalt zelf aan welke knoppen ze draaien, er zijn verschillende keuzes te maken. Je zou een gedifferentieerd tarief kunnen hanteren door grote lozers zoals bedrijven zwaarder te belasten, zodat burgers misschien wel minder betalen. Of je koppelt de hoogte van de heffing aan de WOZ-waarde. Allemaal keuzes waar je als nieuwe gemeente een beslissing over kan nemen.”

Diane besluit haar verhaal met de volgende woorden: “Mooi aan UnieX is ook dat het door de gemeente Groningen is ontwikkeld, een gemeente uit ons gebied. Het is inmiddels door de hele regio geadopteerd en zelfs daar buiten.”