07 oktober 2021
De Klimaateffectatlas

De Klimaateffectatlas is in de eerste plaats bedoeld voor professionals die zich direct of indirect bezighouden met klimaatadaptatie, maar ook andere geïnteresseerden kunnen de atlas gebruiken.

Waarvoor kun je de kaarten uit de atlas gebruiken?

Je kunt de kaarten uit de atlas gebruiken om per gebied een beeld te krijgen van de fysieke gevolgen van klimaatverandering en de impact ervan op mens en leefomgeving. De kaarten kunnen ook helpen om het thema klimaatadaptatie op de agenda te krijgen.
De klimaateffectatlas is nu redelijk gevuld en (na een beetje oefenen) geeft het een goed beeld van de effecten voor je eigen regio/plaats/straat.

Hoe is de Klimaateffectatlas ontstaan?

De Klimaateffectatlas is in 2007 ontstaan vanuit de behoefte van verschillende provincies en kennisinstellingen om landelijke klimaatinformatie op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken. De atlas wordt sinds 2012 beheerd door Stichting Climate Adaptation Services (CAS). In 2020 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan CAS de opdracht gegeven om de Klimaateffectatlas te actualiseren, uit te breiden en de viewer te verbeteren. Deze nieuwe versie is beschikbaar sinds mei 2021.

De klimaateffectatlas is een onderdeel van klimaatadaptatie Nederland. Hier vind je veel informatie die ook de Waterketen raakt.

kaart Nederland