07 maart 2018

Hoe zorgen we voor de juiste mensen om gemeentelijke watertaken goed uit te blijven voeren? En als we die mensen niet in huis hebben, hoe lossen we dat op in de samenwerking?

Inzicht in aanwezige kennis en competenties

Door de vergrijzing, klimaatveranderingen, technische innovaties en kostenbesparingen neemt de druk op de medewerkers toe. Om inzicht te krijgen in deze complexe materie gaan we werken met de tool van Stichting RIONED: de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. Deze tool geeft ook onze waterketen inzicht in de aanwezige kennis en competenties van de betrokken professionals. Karst Jan van Esch van Sweco Nederland B.V. en Dries Jansma van de gemeente Groningen voeren dit project uit.

Gemotiveerde medewerkers

Een kort interview met Dries Jansma over dit project. “Door dit project krijg je inzicht in waar mensen goed in zijn en deze werkzaamheden ook bijna altijd leuk vinden. En zo krijg je gemotiveerd personeel. Waar je niet goed in bent hoef je niet altijd meer te doen. Ik geloof er heilig in dat waar je goed in bent, je dat ook leuk vindt om te doen. Dat is het mooie aan dit project, je krijgt zo de juiste mensen op de juiste plek. Deze tool maakt het straks makkelijker om met mensen te schuiven binnen gemeenten en witte vlekken op te vullen. Belangrijk is dat dit project een verrijking is voor de gemeenten. Heb je onvoldoende personeel of onvoldoende gekwalificeerd personeel, dan is het straks snel inzichtelijk welke gemeente wel beschikt over de juiste mensen. Andersom werkt het natuurlijk ook zo. Excelleert een gemeente met een werknemer, dan kan die zijn of haar diensten inzetten voor een andere gemeente. Zo werk je dus altijd met gemotiveerd personeel en kun je hiermee een deel van de kwetsbaarheid oplossen.”

De startbijeenkomsten voor dit project worden tijdens dit schrijven georganiseerd. In latere nieuwsbrieven houden we u op de hoogte.