08 oktober 2019

Overheden zoeken elkaar steeds vaker op. Bij wateroverlast, duurzaamheid, leegstand, zorg en wonen heb je elkaar nodig. Het delen van data versnelt de aanpak van deze maatschappelijke opgaven. Het GKG komt hierin tegemoet en verbindt op die manier vraag en aanbod.

Stadskanaal geeft ruimte
Monique van Haeren, manager ruimtelijke ontwikkeling en beheer bij de gemeente Stadskanaal, is enthousiast over GKG. “Samenwerken kost veel tijd”, licht ze toe. “Door het koppelen van informatie zetten we sneller stappen in de samenwerking. Data is gewoon het kloppend hart. Denk aan de projecten Meten en Monitoren en de Waterketenkaart. Het vereist inzet van medewerkers maar is heel waardevol in de samenwerking en brengt ons verder in onze opgaven. GKG vereenvoudigt het werkproces van de betrokken medewerkers, ze krijgen immers hun informatie vlot boven tafel en er is sneller onderlinge verbinding. Steeds meer instanties leveren informatie aan die aan elkaar te knopen zijn. Dat werkt goed want soms weet de ene medewerker niet wat de ander doet, door verschillende digitale informatie aan elkaar te knopen is alles inzichtelijk. We geven vanuit het management de ruimte om die ontwikkeling verder vorm te geven. We willen de wind in de eigen zeilen krijgen en houden.”

Wat is Gegevens Knooppunt Groningen
Het GKG is een digitale databank waarin de volgende onderdelen zijn te raadplegen:
• Bodemkwaliteit
• Water
• Bodem en ondergrond
• Energietransitie
• Omgevingswet (kapvergunning)
• Wonen en zorg
• Veiligheid
Voor water zijn de volgende onderdelen opgenomen:
• Waterketenkaart
• Maatschappelijke opgaven
o Klimaatadaptatie en –mitigatie: stresstesten
o Energietransitie
o Implementatie Omgevingswet
o Meten en monitoren