01 december 2017

Wat vinden de bestuurders van de waterketensamenwerking? Dat was de vraag die de klankbordgroep bezighield. Om antwoord te krijgen op deze vraag gingen we met de bestuurders in gesprek.

In september en oktober voerden we vele gesprekken met de gemeenten, waterschappen en waterbedrijven. In afwisselende samenstelling spraken Riksta Zwart (directeur Waterbedrijf), Bob van Zanten (dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest), Henk Lammers (wethouder Tynaarlo) en André Hammenga (wethouder Veendam) samen met Judith de Groot (gemeentesecretaris Ten Boer en voorzitter van de regiegroep Waterketen) en Peter Groen (waterregisseur) veel bestuurders.

Overwegend positief
Uit de gesprekken halen we dat de bestuurders overwegend positief zijn over de onderlinge samenwerking. Daarnaast zien ze het belang van deze samenwerking voor de toekomst, met name op het gebied van klimaatverandering en de bijbehorende opgaven. Ook geven bestuurders aan dat de waterketensamenwerking nog meer aan de weg mag timmeren. Dat we de waarde van de samenwerking, zowel intern als extern, zoveel mogelijk duidelijk maken door middel van concrete voorbeelden. De bestuurders zijn blij dat het project Gezamenlijke Gegevensbeheer van start is gegaan. Beschikbaarheid en kwetsbaarheid wordt door de bestuurders genoemd als aandachtspunt.

De regiegroep gebruikt de input van de bestuurders voor het vervolg van de waterketensamenwerking.