01 november 2016

Goede opkomst, informatief en genieten.
Ruim 40 deelnemers waren donderdag 27 oktober te gast bij Groningen Seaports in Nijlicht. Ook dit jaar was er een bijzondere locatie gekozen.

De presentaties
Dagvoorzitter Harald Bouman (wethouder van Eemshaven) opende de bijeenkomst. Alle 7 clusters waren ruim vertegenwoordigd. Waterregisseur Peter Groen deed vervolgens de aftrap van de presentaties. Door ons mee te nemen in een tijdreis naar 2020 kregen we een goed beeld hoe de waterketen er dan uitziet. Mieke Riezebos maakte van de gelegenheid gebruik om afspraken te maken met wethouders voor haar project Ons water in jouw klas. Gert Dekker van RIONED gaf veel informatie over de omgevingswet en de relatie met de waterketen.

Het forum
Mario Post (Waterbedrijf Groningen), Bob van Zanten (waterschap Noorderzijlvest), Gert Dekker en Peter Groen beantwoordden in het forum op geanimeerde wijze de vragen uit de zaal. Centraal stond de andere aanpak van gezamenlijk gegevensbeheer. De conclusie is dat we Gegevensbeheer van onderaf gaan bouwen. Dat betekent dat de twee clusters Groningen Oost en BMWE gaan starten en de rest later aansluit. Goed nieuws was er over Meten en Monitoren, hier gaan we gezamenlijk zo snel mogelijk mee aan de slag.

Bevlogen bustour
Harm Post nodigde ons uit om een bustour te maken in zijn Eemshaven. In vogelvlucht nam hij ons mee met de geo politiek over energiebronnen en de gevolgen hiervan voor onze eigen Eemshaven. Indrukwekkende windmolens werden afgewisseld met indrukwekkende energiecentrales. De beveiliging van Google is prima in orde, te lang stil staan om dit indrukwekkende bouwwerk te bewonderen werd niet geduld.
We sloten af met een gezamenlijk moment op de dijk en daarna een vishapje/drankje in Nijlicht.
Een geslaagde middag waar we met plezier op terug kijken.