08 oktober 2019

Big data, open data, data updaten, dataportaal, digitale informatie. Alles draait om data. Maar hoe zorg je er nu voor dat al die data duidelijk is voor iedereen? Belangrijk bij al deze data is dat alle organisaties dezelfde taal spreken. Die duidelijkheid is ook belangrijk bij de Regionale WaterKetenKaart.


André Hammenga van Hunze en Aa’s weet er alles van. Om vanuit verschillende databronnen gegevens op een gezamenlijke regionale kaart te zetten en te kunnen combineren, is ervoor gekozen om dit door het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) te laten uitvoeren. “Je moet echter wel alle informatie op dezelfde wijze benoemen als je de waterkaarten van onze organisaties op elkaar legt in de nieuwe WaterKetenKaart. Zo kun je de draaiuren van een rioolgemaal uitdrukken in bedrijfsuren of in looptijd. Of gebruiken de waterschappen kubieke meter per uur voor het debiet bij rioolgemalen, bij gemeenten spreken ze van liters per seconde. Dat moeten we allemaal hetzelfde doen in eenheid en naam, volgens landelijke standaarden. Daarbij maken we ook keuzes welke gegevens van belang zijn om te delen.”

Planning klaar voor alle gemeenten
“De waterkaarten zijn vier à vijf jaar geleden gemaakt. We zijn gestart met de bronbestanden en kaarten te vullen met de nieuwste gegevens. De bronhouders (gemeenten en waterschappen) zijn zelf verantwoordelijk en wij van het project WaterKetenKaart begeleiden ze daarin. Een extern bureau past de data van de bestanden aan met de gewijzigde nieuwe informatie. Als je een stukje riolering hebt aangelegd of vervangen moet dat wel gewijzigd worden in de bestanden, zodat de juiste informatie op de kaarten komt. Inmiddels is de planning klaar voor alle gemeenten. Parallel werken we aan het opzetten van Open data portalen. Na elke wijziging aan het bronbestand kunnen de bronhouders met een druk op de knop de data conform de nationale standaarden klaarzetten. Het Gegevens Knooppunt Groningen verzamelt de gegevens van de deelnemende bronhouders voor de regionale WaterKetenKaart.

Snel ingrijpen bij een calamiteit
“Zo kan het Gegevens Knooppunt Groningen een selectie van relevante informatie op de kaart plaatsen. Informatie van zowel gemeenten, provincie als waterschappen, maar ook van landelijke bronnen, worden gecombineerd. Denk hierbij aan energie, riothermie, grondwaterstanden, bodembeweging, klimaatmaatregelen, rijksmonumenten en dergelijke. De kaart geeft ook interessante informatie voor anderen, zoals aannemers en de veiligheidsregio. Stel er is ergens een lozing/calamiteit, dan kun je op de kaart zien waar de lozing heen loopt en snel ingrijpen.”

Open data eis van overheid
“Open data is een eis van de landelijke overheid, met deze kaarten komen we hier mooi aan tegemoet. Ook voor de Omgevingswet is open data een voorwaarde. Het opent mogelijkheden om informatie aan derden te verstrekken. De informatie is met deze manier van werken up to date en klaar voor gebruik nu en in de toekomst!”

Waterketenkaart Delfzijl